Dette et ett av appendiksene til boken Fundamentalistiske favntak – om islamofobi, islamisme og andre typer religiøs eller sekulær fundamentalisme, gjort tilgjengelig fra HonestThinking.org/no/Fundamentalisme. Boken er skrevet av Ole Jørgen Anfindsen, og lanseres på Eldorado Bokhandel i Oslo 11. november 2015 kl 1800.

 

Appendiks A – Hvordan gjenkjenne en fundamentalist

Fundamentalister har gjerne ett eller flere av følgende kjennetegn:

 

 

Tilbake til HonestThinking.org/no/Fundamentalisme.