Denne artikkelen publiseres på HonestThinking 01.05.2010. etter avtale med forfatteren.

 

 

Reaksjonens og obskurantismens baktropp

 

 

Av Ferdinand Linthoe Næshagen

Det er tydelig at Antirasistisk Senter (ved kommunikasjonsansvarlig, Rune Berglund Steen) er en av de organisasjoner som kan beskrives som reaksjonens og obskurantismens baktropp. Sentret utkjemper en oppholdende strid med uhederlige midler mot opplysning og frihet. Men sentrets trosbekjennelse, at det ikke finnes forskjeller i gjennomsnittsintelligens og andre egenskaper mellom rasene, har ikke mer for seg enn troen på jomfrufødsel eller 72 hurier.

            For mer enn tyve år siden viste Mark Snyderman og Stanley Rothman i sin The IQ Controversy at flertallet av amerikanske intelligensforskere mente at IQ-forskjellen mellom gjennomsnittlig svart og hvit amerikansk IQ (ca. 15 poeng som den alltid har vært) delvis skyldtes arv. Prosenten som har den oppfatningen har heller blitt større enn mindre i tiden som har gått, for teorien om at forskjellen bare skyldtes miljøet har stadig klarere vist at den er uholdbar. Den er et degenererende forskningsprogram som vitenskapsteoretikeren Lakatos ville kalt den – et skraklete, skakt og skjevt byggverk som ikke står av seg selv, men bare holdes oppe ved hjelp av nødløsninger som settes opp etter hvert, og av trakassering og baktalelse av folk med andre synspunkter.

 

            Antirasistisk Senter får statsstøtte, men det er gode grunner til å trekke denne tilbake, for nordmenn har sannelig ingen plikt til å betale folk for å manipulere dem – med mindre politikerne da ønsker å fortsette å lure det norske folket. Men en slik vurdering bør nok omfatte mer enn det, for mørkemannsvesenet og reaksjonen står sterkt blant Norges (og Europas) ledende.

 

            Det er slike ting som får en til å ønske seg en ny fransk revolusjon over hele Europa, noe som kunne feie vekk reaksjon og mørkemannsvesen av det slaget Antirasistisk senter står for. Når har slike for eksempel gått inn for folkeavstemning om innvandring? Når har de kommet med den skarpe og velfortjente moralkritikken Islam fortjener? Å nei, dette er folk som vet lite, ikke vil vite mer, og prøver så godt de kan å hindre at andre får kunnskap. Hvis slike hører hjemme på venstresiden gjorde den førrevolusjonære franske adel og geistlighet det også.

 

            Og til oppmuntring kan man jo spille denne og denne.

 

 

 

 

Tilbake til HonestThinking