Den nye voldtektsepidemien – referanser og bakgrunnsstoff

Denne siden presenterer referanser og bakgrunnsstoff til artikkelen Den nye voldtektsepidemien som ble publisert som "ukas skribent" på Human Rights Service sine nettsider den 21.02.2007.

 

Datainnsamling av Jens Tomas Anfindsen, dr. philos., redaktør i HonestThinking.

Sist oppdatert 21.02.2007

 

Primærkilder

1)      Marianne Sætre og Veslemøy Grytdal, Voldtekt i Oslo 2004. Gjennomgang av sentrale data fra anmeldte voldtekter ved Oslo politidistrikt, (Oslo, (publikasjonsdato mangler)). Oslo politidistrikt, Seksjonen mot organisert kriminalitet, Strategisk analyse.

2)      Oslo kommunes Statistisk årbok for 2004, ”Folkemengdens størrelse og sammensetning”, §2, 17-18, ss. 22-23.

Sekundærkilder

Med takk til bloggeren Fjordman som har vært en foregangsmann når det gjelder å samle stoff om og utbre kjennskap til den nye voldtektsepidemien.

1)      Sett i forhold til antall innbyggere var det registrerte antall voldtekter ved mottaket i Oslo i året 2006, seks ganger høyere enn det som registreres i New York.

Les mer i Oslopuls.

2)      I minst 65% av alle voldtektsanmeldelser i Oslo i året 2000, var gjerningsmannen av ikke-vestlig opprinnelse. 80% av kvinnene som leverte inn anmeldelse for voldtekt i Oslo samme året var norske.

Les mer i Aftenposten og Dagbladet.

3)      Politi-inspektør i Oslo, Gunnar Larsen, er overrasket over den dramatiske økningen i antallet anmeldte voldtekter, men kan likefullt bekrefte at tendensen med at stadig flere ikke-vestlige menn anmeldes for voldtekt, har vært stigende over tid.

Les mer i Aftenposten.

4)      Kvinnepolitisk leder i SV, Marte Torkildsen, mener innvandrere som kommer til landet for første gang bør få opplæring om norske kvinners seksualnormer. Venstres Oslo-topp (senere justisminster i Bondevik-II-regjeringen), Odd Einar Dørum, mener sexspilleregler og likestilling burde inkorporeres i innvandreres norskundervising.

Les mer i Dagbladet.

5)      Odd Einar Dørum dengang han var opposisjonspolitiker: ”Få tallene på bordet. En drittsekk er en drittsekk, uansett hudfarge”.

Intervju i Dagbladet.

6)      Innvandrerkvinner blir dobbelt så ofte som norske kvinner ofre for voldshandlinger i helgene.

Se omtale i VG eller les hele rapporten fra SSB.

7)      I året 2001 utgjorde personer av utenlandsk opprinnelse 53% av alle anmeldte voldsgjerningsmenn i Oslo.

Se reportasjer i Aftenposten og VG.

(Se også Ivar Johansens faktasamling om innvandrere og kriminalitet). 

8)      En undersøkelse fra den muslimsk-dominerte Stockholms-forstaden Rinkeby, viste at 17% av guttene i niendeklasse hadde tvunget noen til sex i løpet av det siste året. 31% hadde skadet noen så ille at vedkommende trengte medisinsk behandling og 21% hadde deltatt på innbrudd i bil.

Bruce Bawer i The New York Sun.

9)      Ifølge en rapport av Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet (2005),  har noe over halvparten av alle voldtektsmistenkte i Sverige innvandrerbakgrunn. For øvrig viser rapporten at mens innvandreres generelle overrepresentasjon for kriminalitet ligger på litt over 100%, så er tallet 300-400% for grovere kriminalitet som mord, drap, mishandling eller voldtekt.

Hele BRÅs rapport som PDF-fil.

Jf. også en kronikk om BRÅs rapport i Dagens Nyheter: ”Det är bara olikheterna i invandrarnas sociokulturella arv som kan ge en tillfredsställande förklaring till skillnaderna i brottsbelastning mellan olika invandrargrupper.”

10)  En studie fra Svea hovrätt viste at 85% av alle voldtektsdømte i perioden 2002-2005 var født utenfor Sverige eller hadde utenlandskfødte foreldre.

Se omtale i Dagens Nyheter eller se prosjektbeskrivelsen fra Karlstads universitet. 

11)  En dansk politistudie fra 2001 viste at 68% av alle voldtekter var utført av en person med etnisk minoritetsbakgrunn. Muslimske organisasjoner reagerer med å danne holdningskampanjer som skal stagge muslimske gutters tendens til å voldta danske jenter.

Se omtale i The Copenhagen Post.

12)  I Frankrike er det et velkjent og utbredt fenomen at gjenger av maghrebinsk, nord-afrikansk ungdom voldtar unge jenter. Disse gruppevoldtektene har til og med fått et eget navn, tournantes, og rammer særlig jenter som ikke følger islamsk kleskodeks, samt også jenter som ikke har brødre, fettere eller onkler som kan hevne eventuell tapt ære.

Les mer om dette fenomenet i CBS News eller Time.

13)  Internasjonale, politiske kommentatorer har grepet fatt i fenomenet med den enorme overrepresentasjon av muslimske menn som voldtar vestlige kvinner. To artikler i Frontpage Magazine setter søkelys på problematikken:

Sharon Lapkin, Muslim Gang Rapes and the Aussie Riots.

Jamie Glazov, Symposium: To Rape an Unveiled Woman, featuring Pierre Rehov, Nancy Kobrin and Peter Raddatz.

 

Fjordman

Bloggeren Fjordman har vært en pioner og en foregangsmann når det gjelder å utbre bevissthet om den nye voldtektsepidemien. Her er noen av hans artikler om emnet:

            Raped in Oslo

            Norwegian Authorities Still Covering Up Muslim Rapes

            Immigrant Rape Wave in Sweden

For beslektet stoff kan man konsultere Fjordmans artikkelarkiv.

 

Tilbake til HonestThinking