Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
  [ Tilbake ]
 
 
Filosofi

Denne siden er viet norske filosofi-ressurser. For engelske ressurser (ikke bare oversettelser av det som finnes på denne siden), klikk på lenken nedenfor. Vi mottar gjerne tips om gode nettsteder som bør lenkes opp (sendes til postmaster at honestThinking.org, der ' at ' er erstattet av '@').


We also provide an English philosophy page with additional material.


En norsk oversettelse av Plotins Enneade VI.8 (PDF format), Om Frihet og det Enes vilje. Oversettelsen er basert på den greske Oxford-utgaven som er redigert ved P. Henry og H-R Schwyzer (Plotini Opera, Tomvs III, Enneas VI, Oxonii 1973). Traktaten er et klassisk teologisk-filosofisk verk og omhandler et paradoks knyttet til Guds frihet. Verkets stil er ”Plotinsk” og høyst særegen, men er gjennomsyret av en voldsom systemvilje og en tankens disiplin som ikke er lett å erkjenne ved en første berøring med materialet.


Det finnes en forholdsvis lite kjent intellektuell retning som går under betegnelsen digital filosofi. Et søk på google i juni 2005 fant kun ett norsk treff på dette begrepet , nemlig nedenstående artikkel. Men den som søker på det engelske "digital philosophy" bør derimot få minst 4.000 treff. Her er et lite utdrag fra vår artikkel Vår beregnende verden (som er en anmeldelse av en bok som i hvert fall delvis hører hjemme i denne kategorien):

Men Wolfram nøyer seg ikke med å påpeke at mange naturlige fenomener er digitale, samt at en del prosesser i naturen, ikke minst i levende organismer, ser ut til å gjøre nøyaktig det samme som visse typer celleautomater gjør. Han går enda et skritt lengre enn dette, og hevder at absolutt alt i hele universet i bunn og grunn er digitalt.

Spesielt sier han at tid og rom er digitale størrelser. Dette innebærer for eksempel at tiden ikke flyter som en kontinuerlig strøm, men at den kommer til oss, alternativt at vi beveger oss gjennom den, i bitte små ”tikk”. Et sekund er i så fall summen av et ufattelig antall ”tidsatomer”.

På dette området er Wolfram på sitt aller mest kontroversielle. Han har ingen beviser på at universet er digitalt, bare indisier av mer eller mindre overbevisende karakter. Det er forøvrig verd å merke seg at han ikke er den første som hevder at universet er digitalt, for dette er tanker som noen få eksentriske forskere har syslet med i flere tiår. Denne retningen går blant annet under betegnelsen digital filosofi, og interesserte lesere kan lett finne stoff om emnet på Internett.

Det unike med Wolframs bok, er at det er første gang noen lager en så omfattende og enhetlig fremstilling av denne måten å betrakte virkeligheten på, samt indisiene som peker i retning av at det har noe for seg.

Les hele artikkelen i forskning.no >>>

 


  • Ariadne. Ved Institutt for kulturstudier (IKS), Universitetet i Oslo (UiO). "IKS består hovedsakelig av tre kulturfag, som på Ariadne har selvstendige startsider som nås via navigasjonsmenyen til venstre på denne siden. Under hvert fag finnes: (1) En "encyclopedia", som fungerer som en presentasjon av fag og fagfelt. (2) Artikler og essay. (3) Portaler til relevante nettsteder og digitaliserte tekster på verdensveven.
    Kvasir skriver om Ariadne: "Disse sidene gir deg en grundig innføring i idéhistorien fra de gamle grekerene og frem til i dag. Mange av de virkelige klassikerne er linket direkte opp. Diskusjonsfora."
  • Filosofi.no. En innføring i filosofi av Vegard Martinsen.
  • Morbus Norvegicus. En samling tekster skrevet for å avsløre de trekk ved
    vårt samfunn som hindrer oss i å få realisert vårt fulle potensial som
    mennesker.
  • VG - din verden. "Filosofi? Et område for de lærde? Eller et viktig felt for oss alle? Med 'Din Verden' hevder vi at det siste er riktig. Det er viktig at sentrale, etiske spørsmål drøftes av så vel filosofer som deg og meg. Vi vil gi alle muligheten til dette i 'Din Verden'.

Ytterligere ressurser finnes på Kvasir > Tro og livssyn > Filosofi og etikk.