Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
  [ HJEM ]
 
 
Politiske partier i Norge

 

Vi tror det finnes både velmenende og fornuftige folk i alle de partiene som er representert på Stortinget. Dessverre er disse politikerne fanget i et system der de føler seg forpliktet til å si ting som noen av dem enten ikke har tenkt skikkelig gjennom, eller egentlig ikke mener. Vi tror imidlertid at flertallet av velgerne til de fleste av disse partiene, ønsker at Norge skal få kontroll over den demografiske utviklingen.

Det norske folk ønsker at vi skal ha et generøst og gjestfritt land der ulike kulturer kan berike hverandre. Men flere undersøkelser viser at det ikke er støtte i folket for å innrette oss slik at nordmenn blir en minoritet i eget land, eller at vi på andre måter avvikler Norge som nasjonalstat. Men, stikk i strid med folkets mening, er det nøyaktig det våre politikere nå legger opp til (selv om noen av dem ikke skjønner det selv), og det er nøyaktig det en del radikale multikulturalister ønsker seg. Om du tror vi overdriver på dette siste punktet, så betyr det bare at du ikke følger godt nok med i hva multikulturalistene skriver.

HonestThinking.org er partipolitisk uavhengig. Vi gir ingen anbefalinger om hva folk skal stemme. Vårt ønske er at det skjer en bevisstgjøring omkring de forholdene vi tar opp i vårt forum, og at det etterhvert vil bli tverrpolitisk forståelse for behovet for en kursendring.

Vi oppfordrer folk til å ta kontakt med sine stortingsrepresentanter og/eller lokallaget/fylkeslaget i det partiet de vurderer å stemme på ved neste valg, og sjekke hvilke holdninger de har til den dramatiske utviklingen som foregår.

Dette er hjemmesidene til partier som har vært eller er på Stortinget, alfabetisk sortert:

  • Stortinget
  • Partiveven - fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)
  • ODIN - informasjonstjeneste fra regjeringen og departementene

Vi kan kontaktes via epostadressen postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') .