Dette innlegget sto på trykk i Aftenposten 07.10.2004.

 

Er frykten for Islam berettiget?

 

Det siste Norge og verden trenger er et hatsk og unyansert fiendebilde av Islam. Det vi trenger er en saklig stillingstagen til denne religionen. Derfor er det med god grunn at Dag Herbjørnsrud i Aftenposten (10.09 og 19.09) tar opp det brennaktuelle temaet: Islamfrykt.  

 

Herbjørnsrud viser til interessant statistikk om fremgang for demokrati og menneskerettigheter i visse muslimske land. På bakgrunn av denne konkluderer han med at Islam er forenelig med demokrati og menneskerettigheter. Her gjør han en feilslutning. Hva muslimske legfolk mener er ikke nødvendigvis det samme som hva Islam lærer. Det er betenkelig at Herbjørnsrud unnlater å diskutere hvorvidt demokrati og menneskerettigheter er forenelig med Islam betraktet som lære. Kanskje er det fordi det ikke er så lett å generalisere over akkurat dette, for det finnes selvfølgelig flere ulike tolkninger av Islam. Men la oss nå ser bort ifra religionens ekstreme ytterpunkter: den politiske jihadismen på den ene siden, og de aller mest liberale teologene på den andre – Dette er små minoritetsgrupper. La oss heller betrakte det som gjerne kalles moderate, ”mainstream” islam.

 

Moderate, ”mainstream” islam holder seg til den tradisjonelle, fundamentalistiske lesningen av Koranen. I forlengelsen av dette, opprettholder den gyldigheten av den tradisjonelle, muslimske lovtolkningen, som er Sharia. Det er feil (og ganske respektløst overfor muslimer) å si at Sharia er en ”ekstrem” tolkning av Islam, eller at den ikke har noen sammenheng med religionen. Koranen, Muhammeds eget liv og Islams lærdomshistorie vitner om en identifisering av religion, lovgivning og politisk makt. Sharia er et utrykk for dette.

 

En av de aller mest innflytelsesrike personer i Islam i dag er Yusuf Al-Quaradâwi, som regnes som representant for moderate, “mainstream” Islam. Le Monde hadde nylig artikkel om denne mannen som innledet med påstanden: “Hadde Islam hatt en pave, hadde det vært Yusuf Al-Quaradâwi.” Mannen har doktorert ved det prestisjetunge Al Azhar universitetet i Kairo, har publisert mer enn 130 bøker, har ukentlige direktesendinger på Al Jazeera, og hans taler distribueres på videoer og kasetter over hele verden. Al-Quaradâwi er en ideologisk og moralsk veileder for millioner av moderne muslimer.

 

Yusuf Al-Quaradâwi forfekter eksplisitt den tradisjonelle Sharia-tolkningen: Koranen krever dødsstraff for apostasi (det å forlate Islam), dødsstraff for homoseksualitet, dødsstraff for utroskap, og fysisk avstraffelse eller dødsstraff for blasfemi; dessuten at menn har rett, under bestemte betingelser, til å slå (dog ikke skade) sine hustruer, og at det er forbudt for muslimske kvinner å gifte seg med ikke-muslimske menn. Quaradâwi støtter også palestinske selvmordsangrep mot sionister. Alle kan selv finne ut om disse tingene ved å gå inn på verdens største nettsted om islam, som også drives av Al-Quaradâwi: islamonline.net (en av kildene Herbjørnsrud viser til for “moderate islam”) og søke i “Fatwa Bank”.

 

Forholdet til Islam er den største kulturelle utfordringen i Norge i dag. Alle er best tjent med at debatten om dette føres med korrekte sakspremisser. Synspunkter som dem som forfektes av Al-Quaradâwi og andre representanter for ”moderate Islam”, viser at liberale og humanistiske krefter i vesten står overfor en stor utfordring. Det som nå trengs er en respektfull, men kritisk stillingstagen til Islam.

 

Jens Tomas Anfindsen, doktorand i filosofi ved Uppsala Universitet

 

 

Tilbake til HonestThinking