Sakset fra Dagbladet, 18.10.2004.

Terrorteologene
Etter at regjeringen blandet seg i en blodig konflikt både i Irak og Afghanistan, vil Norge ikke tjene noe på dette. Tvert imot, terrortrusler og polarisering mellom muslimene og det amerikanske Vesten som vil ramme også den muslimske minoritet her i Norge, er selvinnlysende konsekvens av regjeringsholdningen. I en slik situasjon; når Al-Qaida truer Norge, og når Norge skjerper sin sikkerhet, reiser enkelte muslimske stemmer seg og oppfordrer muslimer til å vise lojalitet overfor landet. Stemmer som Akhtar Chaudry uttrykker ansvarlige hensikter. Men forebyggende aktivitet som kan sikre Norge i dag og i fremtiden, blir aktuell, så lenge konfliktene i Irak og Afghanistan herjer, kanskje i et århundre fremover.

Men å oppfordre muslimer til lojalitet kan virke overfladisk. Lojalitet burde stilles som et selvinnlysende krav til de muslimske minoritetene. Muslimene burde bevise sin lojalitet i praksis. For lojalitet er et resultat av en konstant holdning, og ikke bare et uttrykk for takknemlighetsgjeld. Den muslimske minoriteten har enda ikke klart å utvikle muslimske lojalitetsbånd til det norske samfunnet, men kun lojalitet til sitt eget innvandrermiljø. Derfor opplever vi en slags dobbeltmoral når alvorlige terrorrelaterte saker blir debattert. På nettsiden islam.no står det ” Vi tror at Norge er fritt for ekstremister.” Ansvarlig for nettsiden er forstander i Det islamske Forbundet Basim Ghozlan som like før truslene mot Norge forsvarte selvmordsbomber. Og det skjedde på samme nettside der en muslimsk gutt uttrykte sin avsky mot selvmordsbomber da han stilte et spørsmål til forstander Ghozlan: ”Sier ikke Gud at man ikke skal drepe seg selv? Hvis profeten hadde levd i dag, ville han ha oppfordret oss til å sprenge oss selv i lufta?” Slik reflekterte den unge muslimske gutten som har en moderat og fredelig forståelse av islam..

Forstander Bassim Ghozlan svarer gutten i islam.no med at hvis målet i seg selv, er å drepe fienden, så kan selvmordsbomber aksepteres. Og de som eksploderer seg er faktisk meget modige. Ghozlan bekreftet på denne måten at Hagen hadde rett i sin tale i Levende Ord. Hagen sa det samme som Gozlan forkynte på nettet. Islamsk Råd Norge reagerte med ramaskrik mot Hagen, men ville ikke ta avstand fra forstander Gozlans selvmordsstøttende uttalelse.

Å oppdra muslimske gutter til svart-hvit-mentalitet: At folk blir oppfattet som venner eller fiender, forvirrer ungdommen og peker på en alvorlig oppdragelsesfare for den nye generasjonen. Amnesty International og enkelte politikere tok avstand fra uttalelsen, uten å gå dypere i kritikken enn dette. De ser ikke alvoret i en slik uttalelse. I den arabiske verden prøver sekulære og intellektuelle muslimer å påpeke at grunnen til islamistisk terror, er undervisningen i islam. Imamer og teologer påvirker sitt publikum til å drive terror. En terrorist er et stumt redskap i terrorteologens hender, og en kniv under forstanderens ordre. Har politikerne tenkt på hva slags undervisning i islam imamene driver og hva slags verdier de oppdrar dem i? Når de mottar støtte fra staten, burde skattebetalere sikre seg at støtten vil gi muslimsk ungdom næring til å knytte bånd til det norske samfunnet. Undervisning i islam uten myndighetenes tilsyn, uten kontroll av pensum, uten avtale om hvilken Koran- tolkning imamene formidler til ungdommen, er en fare for samfunnets framtid. For så lenge vår muslimske ungdom blir undervist i moskéene, at kristendommen pr. i dag, er en falsk , forvrengt og forkludret religion, forsvinner fredsglorien fra vår framtid..

Likevel burde forstanderens uttalelse settes i sin reelle sammenheng. For Det islamske forbundet har tilknytning til et organisert islamistisk internasjonalt nettverk. For denne selvmordsuttalelsen er ikke tatt ut av lufta, men basert på en fatwa av den internasjonalt kjente islamistiske misjonær al-Qaradawi om ”Den rosverdig terror”. Innholdet av fatwaen ble gjengitt av forstander Ghozlan i sin selvmordsstøttende uttalelse. Det er fordi Det islamske Forbundet har en forbindelse til al-Qaradawi: Al-Qaradawi er en islamistisk teolog, en TV-kjendis, og en innflytelsesrik person. Han er en av lederne i organisasjonen Muslimbrødrene som ble opprettet i 1928 i Egypt og produserte ideologien om politisk islam, og krav om å anvende shari´a-loven. Muslimbrødrene har avfødt alle islamistiske terrororganisasjoner som Jihad, al-Qaida, Hamas..etc. Al-Qaradawi er en av muslimbrødrenes teoretikere. Han uttalte at Frankrike startet en krig mot islam og muslimene fordi staten forbød den islamistiske uniformen , hijaben. En islamistisk gruppe i Irak tok i høst to franske journalister som gisler og krevde å avskaffe lovforbudet som løsepenger for gislene.

Al-Qaradawi leder det islamistiske internasjonale institutt European council for fatwa and resarch og prøver å få det til å bli anerkjent av EU. I en lederartikkel for dette institutt understreker al-Qaradawi stolt, at den velsignede islamistiske oppvekkelsen har nådd de muslimske minoritetene i Europa som utgjør 50 millioner og de har religiøse krav.

Til tross for at forstander Ghozlan og hans kone Lena Larsen, snakker på vegne av alle muslimer, har de tilknytning til Muslimbrødrene. Det islamske Forbundet ville bygge moské og misjonssenter, for dette fikk de skriftlig lisens fra al-Qaradawi, og støtte fra staten. Statsråd Dørum ble fotografert sammen med islamister i det han overrak dem støtten på fire millioner kroner. Spørsmålet som reiser seg herved, er følgende: Hvem er disse islamister i vårt muslimske miljø som al-Qaradawi er stolt av når han snakker om den islamistiske bølgen som nådde muslimske minoriteter i Europa? Spørsmålet til myndighetene er følgende: Staten innvilger ikke penger til å misjonere muslimene i Norge. Dette viser nøytralitet fra statens side. På den arabiske nettsiden som Ghozlan er ansvarlig for, står det at forbundet trenger 24 millioner for å bygge misjonssenteret og at forbundet er aktiv og driver misjon blant nordmenn. Han sier videre at bare den siste måned har tre norske kvinner konvertert til islam. Er staten klar over at støtte innvilges for å finansiere islamsk misjon blant nordmenns døtre? Burde ikke disse pengene brukes til integrering i det norske samfunnet?

Det som er oppsiktsvekkende er at al-Qaradawi forteller om imamer her i Europa som har gitt fatwaer som sier at det er tillat å misbruke systemet, stjele eller misbruke sosialsystemet, jukse og lyve for landene som huser dem. Her i Oslo har talsmenn for muslimer anmeldt en muslim til politiet da han skrev et innlegg i Aftenposten om imamer som oppfordrer til tyveri, bedrag og misbruk av systemet. Så fortsetter al-Qaradawi, ”Og det som er mer alvorlig, er at disse imamer har gitt fatwaer om å drepe landets innbyggere som de bor trygge blant.”

Å ta avstand fra slike fatwaer er ikke et et uttrykk for lojalitet: al-Qaradawi som islamist, tar avstand fra slike religiøse ordre, ikke fordi han føler lojalitet til europeere, eller har moralsk standpunkt mot å drepe sivile. Han har jo utstedet fatwaer om at å drepe sivile amerikanere er tillatt. Men han tar avstand fra slik religiøs praksis fordi dette skader islams ry og ødelegger for muslimsk misjon, slik han gir uttrykk for i sin lederartikkel..

Sammen med al-Qaradawi i ledelsen for European council for fatwa and resarch sitter imamen Mahbob al-Rahman som bor i Oslo. Spørsmålet i denne sammenheng, er følgende: Har Mahbob al-Rahman kontaktet myndighetene eller media og fortalte om disse imamer på norsk jord som gir slike fatwaer? I hvert fall burde imamen innkalles til avhør sammen med Ghozlan for å levere en liste på imamer som bor i Norge og har gitt slike fatwaer om å drepe nordmenn eller stjele fra nordmenn eller jukse og misbruke systemet. Lojaliteten må settes på prøve og bevises.

Saken er så alvorlig i denne tilspissete periode hvor uskyldige barn og sivile i Irak utsettes for flybomber og betraktes som terrorister. For en hver besatt eller fanatisk ekstremist kan reagere på denne urettferdigheten med å kaste kolera- eller pest-smitte i Maridalsvannet og utrydde tusener av oss.

Av Walid al-Kubaisi, forfatter
 

Tilbake til honestThinking.org