Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 
 
Tanker teller
 

HonestThinking er viet til
kultur, politikk, vitenskap og filosofi
:

Generelt manifest
Innvandringspolitisk manifest
Permalenker

 


Är inte något naturligt

07.02.2016. Att något hör till historien brukar för moderna människor betyda att vi tycker oss ha lämnat det bakom oss. Men den senaste tiden har vi påmints om att saker som vi trodde hörde dit inte är så långt borta som vi trodde. Det er Joel Halldorf som på denne måten innleder sin lederartikkel Demokratin är inte något naturligt. Litt senere fortsetter han (fete typer i original):

Problemet är mer fundamentalt. Det kräver att vi gör upp med en av våra djupast rotade föreställningar: tron på den naturligt goda människan.

För demokratin är inte naturlig, om vi med naturlig menar något som är självklart eller omedelbart tillgängligt. Den kan inte på ett enkelt sätt grundas i mänsklig biologi eller sociologi.

Demokrati bygger på tillit till främlingen, vilket vi inte är biologiskt programmerade att ha. Den kräver att vi avstår från att missbruka den makt vi råkar ha, något alla som prövat vet kräver självbehärskning. Vi behöver dessutom vara solidariska, välvilliga och helst också gästfria.

Demokrati kräver dygd, kort sagt. Och dygd kommer i sin tur av fostran. Ett demokratiskt samhälle är resultatet av praktiker och värderingar som vi fostras in i. Demokratin är alltså ett bildningsprojekt, i ordets djupaste och rikaste mening.

[...]

Vi behöver återvinna denna förundran inför demokratin. Det märkliga är inte att den hotas, utan att den överhuvudtaget finns. Den är inte naturlig, och kan därför bara överleva i ett samhälle som prioriterar dygderna.

Les lederartikkelen i sin helhet på Dagen.se.

 


Monumenter over en forfeilet politikk

05.02.2016. Jag var sex år gammal och bodde i Rinkeby när jag såg en död person för första gången. Han bars ut ur huset mittemot. Knivskuren. Mördad. Han var den första, men inte den sista. Det er Åsa Passanisi som på denne måten innleder kommentarartikkelen Min Bullerby hade aldrig en chans. Mot slutten skriver hun (min uthevelse):

Norra Järva blev snabbt så populärt bland barnfamiljerna att vi snart kunde skryta med att ha den yngsta befolkningen i hela Stockholm. Det var barn precis överallt. Till slut så många att det – i Kista – fanns minst fem, sex klasser per årskull, på en total befolkning om 26 000 personer 1986. Och likadant var det förstås i Husby och Akalla. Om det här skröt politikerna. Men under ytan bubblade det förstås. Under ytan var det kaos. Jag har klasskompisar som har åkt värsting båt i Västindien, barndomsvänner som har mördat, begått självmord, knarkat ihjäl sig. Om det höll politikerna tyst. I stället öppnade man en simhall i systerförorten Tensta. Där ingen vågade bada. Man öppnade Tensta gymnasium. Områdets flaggskepp, Sveriges modernaste gymnasium. Som om det skulle göra saken bättre. Nu stängs Tensta gymnasium, lärarna vågar inte längre bedriva undervisning i lokalerna. Jag är inte ett dugg förvånad.

För den avsminkade sanningen har aldrig varit vacker.

Les kommentarartikkelen i sin helhet i Aftonbladet.

 


Rikspolischef Dan Eliasson bedt om å gå

05.02.2016. Rikspolischef Dan Eliasson sitter i SVT:s Gomorron Sverige den 26 januari och har möjlighet att på ett ärligt sätt beklaga den oerhörda sorg som drabbat anhöriga och vänner efter mordet på Alexandra Mezher på ett HVB-hem i Mölndal. Dan Eliasson ägnar sina tankar åt brottsoffret och hennes anhöriga endast några få sekunder. Det er Anders Karlsson, polisinspektör, Göteborg City, som skriver dette i sitt innlegg Rikspolischefen förminskar misstänkt mördares handlingar. Han avslutter slik:

Du om någon, som är chef över Sveriges poliser, borde veta hut, samt be om ursäkt. Du har förstört så mycket för polisen genom din nonchalans och okunskap. Du har sedan länge tagit bort all arbetsglädje och stolthet som är så viktig för en fungerande poliskår. Du har raserat väl fungerande enheter och strukturer inom polisen och i stället skapat fullständigt kaos för alla. Du har inte tagit till vara på den kunskap och specialkompetens som under decennier byggts upp på olika enheter. Du har dessutom en unken syn på de poliser i uniform som jobbar nätter, kvällar och dagar för att just du skall känna dig trygg.

Men inslaget i Gomorron Sverige blev ändå droppen.

Jag tror inte du har viljan eller förmågan att be om ursäkt, därför gör jag det i ditt ställe.

”Jag ber alla brottsoffer om ursäkt för att min högste chef är Dan Eliasson. Jag ber alla om ursäkt för att hans tankar först och främst går till gärningsmannen och inte till brottsoffret. Förlåt.”

Till sist en uppmaning till dig, Dan Eliasson. Be snarast regeringen om att få bli entledigad från din befattning som rikspolischef. Du har ingenting att tillföra svensk polis mer än fullkomligt kaos och total polisiär frustration.

Les innlegget i sin helhet i Expressen.

 


Trojansk hest for mørke makter?

05.02.2016. Er vi framleis ein fortropp for kulturell modernisering, eller står vi i fare for å bli ein trojansk hest for mørke makter? Det er filosofen Gunar Skirbekk som stiller spørsmålet i sitt Vårt Land-innlegg Kristne - trojansk hest for mørke makter?:

Berge Furre er gått bort – ein markant politikar. På same tid som han var lekmannskristen og professor ved Det teologiske fakultet, og dermed, i eigen person, ein berar av begge tradisjonane i det stridige samspelet mellom folkelege rørsler (med røter tilbake til Hans Nielsen Hauge) og ein luthersk embetsstand (med røter tilbake til Pontoppidan og potetprestane på 1700-talet), eit skilsetjande samspel som har prega norsk modernisering til denne dag.

Kort sagt, vel forankra i opplysningsprosjektet har dansk-norsk protestantisme vori ein pådrivar for dei moderniseringsprosessane som pregar dagens norske samfunn. Dessutan, ved indre modernisering har kristendommen i dag ein naturleg plass i det moderne norske samfunnet. Dette er ei danningshistorie som kristne her til lands kan vere stolte av.

Men tidene endrar seg. I dag, i ei verd prega av kulturelt og sosialt­ mangfald, kan «religion­» vere så mangt – frå vestleg kristendom og andre religionsformer som lever i harmoni med opplysningstradisjonen og det moderne samfunn, til trusformer og livsmønster som ikkje passar inn i moderne samfunn med rettsstatleg demokrati og folkeopplysning og med skilje mellom rettsvesen og religion og mellom yrkesroller og privatliv.

I moderne samfunn der folk erkjenner­ at vi er feilbarlege og at vi treng å lytte til kvarandre og ta motargument­ på alvor.

«Halvmoderne». For, det er ille med dei «halvmoderne», som kombinerer moderne teknologi og religiøs fundamentalisme, som om opplysningstida aldri fanst – anten det er i Midtausten eller Midtvesten. Aller verst er kombinasjonen av moderne våpen og førmoderne haldningar og aksjonar, ofte i Guds namn – slik vi ser det hos IS og Boko Haram. Men den fatale konstellasjonen av «halv-modernitet», av sviktande opplysning og moderne teknologi, finst mange stader, til dømes i USA – med kreasjonisme og Star Wars, side om side.

Det er ein lærdom å trekke av dette: I moderne kriseramma samfunn trengst det så mangt, men også opplysning og seriøs religionskritikk – ikkje kritikk som avvising, men som lutring og styrking. Dét er til det beste for religionen, og samtidig er det viktig for å motverke ekstremisme og krigsliknande tilstandar i moderne, sårbare samfunn.
Nyenkle og førmoderne. Likevel­ – i dag, i eit komplisert og uoversiktleg samfunn, er det mange som blir fascinerte av nyenkle former for religion, frå New Age til enkle variantar av tradisjonell monoteisme som ikkje er lutra av seriøs religionskritikk og som markerer seg på måtar som fremjar inngruppe-identitet og parallellsamfunn.

[...]

Nei til parallellsamfunn. Tre kjappe merknader, om det som kan gjerast.
For det første, vi bør fremje­ open og opplyst meiningsutveksling, til dømes i presse og forlag. I Grunnlova § 100 siste ledd er det formulert slik: «Dei statlege styresmaktene skal leggje­ til rette for eit ope og opplyst offentleg ordskifte». Dette omfattar tillitskapande dialog, men også open og opplyst diskusjon­, ved felles søk etter betre­ grunnar, i erkjenning av at vi alle er feilbarlege og at vi derfor treng å lytte til kvarandre og ta motargument på alvor.

[...]

Dersom den muslimske folkesetnaden aukar, slik det ser ut til, og den religiøse identiteten held seg sterk i denne veljargruppa, kan striden bli hard.

Ansvarlege. Uansett, vi treng skular som set elevane i stand til å leve som ansvarlege stats-borgarar i moderne, kriseramma samfunn – i eit tillitsbasert og rettsstatleg demokrati, med ein generell og sjenerøs velferdsstat, der visse haldningar og dygder må på plass: Den som vil nyte godt av institusjonane, må leve opp til føresetnadene for at dei skal fungere. Det inneber mellom anna at undervisninga i norsk, historie og samfunnsfag, samt religion og etikk, bør samordnast og spissast, slik at elevane kan skjønne kva eit moderne samfunn går ut på og kva det fordrar av oss som bur her.

For det tredje, det trengst opplæring i det å vere statsborgar i eit moderne demokrati. Statsborgarskap gir rett til velferdsgode og til rettsleg likebehandling. Men kva med pliktene? Alle fungerande moderne demokrati har skuleplikt. Det er ikkje tilfeldig. Demokrati, som valsystem, forutset at statsborgarane­ er rimeleg opplyste, at dei i rimeleg­ grad er myndige menneske. Som statsborgar må ein (på rimeleg vis) kunne språket­, forstå sakene­, skjønne­ samfunnet­. Manglar dette, kan ein vere kunde­ og klient, og rettsstatleg undersått, men ikkje statsborgar, reelt sett.

Trojansk hest. Spissformulert lyder spørsmålet slik: Er vi stadig ein fortropp for kulturell modernisering, eller står vi i fare for å bli ein trojansk hest for mørkemaktene? Og kva bør vi vere? – Tenk på Berge Furre! Då burde svaret gi seg sjølv.

Les innlegget i sin helhet på Verdidebatt.no.

 


Politiet mister kontroll over stadig flere områder

05.02.2016. Förorter där hot, våld och utpressning är vardag. Där boende inte vågar prata med polisen av rädsla för hot och våld. Platser där narkotikaförsäljning sker öppet, 12-åringar bär vapen och poliser möts av regnande gatstenar. Det här är Stockholms läns farligaste områden. Det er Aftonbladet som melder dette.

Se også den oppfølgende reportasjen i Aftenposten: Hemmelig politirapport: Her er Sveriges farligste nabolag. Multikriminelle herjer fritt, barn bærer våpen, narkotika selges åpenlyst og maskerte grupper steiner politibiler. Slik beskriver svensk politi hverdagen i noen av Sveriges mest lovløse områder, ifølge en politirapport den svenske avisen Aftonbladet har fått tilgang til.

 


Gunnar Tjomlid på tynn is

04.02.2016. Hvorfor er det så viktig å «pakke inn» hvem som voldtar mest? Og peke på alt annet enn kultur og holdninger? Det er Kjetil Rolness som stiller spørsmålet i innlegget Tull med voldtektstall (lenker i original):

«GUNNAR TJOMLID er et interessant og typisk case», skrev jeg i min helgekommentar i Dagbladet om tåkelegging og bortforklaring av voldtektstall. Nå jeg villig til å ta hardere i: Tilfellet Tjomlid er fascinerende, nesten forbløffende. Men likevel bare et ekstremtilfelle av en utbredt faktavegring på den positive, liberale siden i innvandringsdebatten.

Her har vi altså en frisk og seriøs blogger som har skapt seg et navn som utrettelig faktasjekker, en fornuftens vaktbikkje mot alternativbevegelse, vaksinemotstand og annen tidsriktig humbug og bullshit. Men hver gang han skal «debunke» innvandringskritikk, går det i stå. Eller rundt grøten. Da bedriver han selv utstrakt «cherry-picking» av forskning og forholder seg så ukritisk til sine foretrukne kilder, at det tidvis bikker over i komikk.

«Mye empiri tyder på at å slippe inn mange flyktninger, såvel som immigranter, gir en positiv økonomisk effekt», skriver Tjomlid i en av sine bloggposter. Ja, hvis du tror Brochman-rapporten er knust av et makkverk fra NyAnalyse, og den flerkulturelle avisa Utrop er bedre på regnskap enn Finansavisen. Og sånt tror Tjomlid. Alltid med et nytt sitat, en ny tabell, eller en ny versjon av argumentet i forrige avsnitt. Som blogger vet Tjomlid å utnytte nettets ubegrenset spalteplass, og gir seg ikke før leseren ber om nåde. Drep meg, herre, men ikkje med graut!

OG NÅ HAR ALTSÅ Tjomlid brukt 3200 ord, eller over 20000 tegn, på å unnlate å besvare min kritikk. I stedet fortsetter han å se bort fra tallene som betyr noe. Og bare fokusere på «ikke-etniske» årsaker til ikke-vestlige overgrep. Her er Tjomlid om nyttårsaften i Köln og andre byer:

«Mye tyder altså på at disse overgrepene kan ha sitt utspring i dårlig integrering (gjerne på grunn av kort botid i landet) og lav sosioøkonomisk status. Det er unge menn som føler seg maktesløse uten jobb, uten forsørgeransvar, og uten tilhørighet.»

Stakkars overgripere. Tyskland og Sverige har ikke gitt dem pappaperm engang. Jeg kommer tilbake til årsakforklaringer. Men først min hovedanklage mot Tjomlid: Han henter tall ut av luften, og slenger om seg med påstander uten dekning.  Dette velger han av en eller annen grunn å ikke kommentere i sitt svar. Da er det fristende å vil følge hans eget motto: «La meg se litt nærmere på akkurat det...»

TJOMLID SKREV: «Etniske nordmenn begår sannsynligvis over 10000 voldtekter i året. Du vet sånn, norske voldteker. På fest i fylla. Mot partneren som sover.» Hvor har han dette tallet fra? Det skrev han ikke. I sitt eget kommentarfelt forsvarte han seg slik: «Hvis du tror at tallet 10000 er ren gjetning, synes jeg du utviser stor blindhet. Det er ikke gjetning, men et kvalifisert estimat basert på kunnskap om mørketall i anmeldelser.»

Les det en gang til. Og du må gjerne le. Mørketall er et ord vi bruker om størrelser og antall ingen kjenner. Det er derfor det kalles mørketall. Tjomlid påstår altså at han baserer seg på kunnskap om noe man pr. def. ikke har kunnskap om. Han starter med å tenke på et mørketall. Og får det til å høres ut som eksakt vitenskap.

[...]

Å BRUNBEISE OG IDIOTFORKLARE sine kritikere er hersketeknikker fra laveste hylle (aka «billighylla»). En annen teknikk er stråmannsargumentasjon og uredelig feilsitering. I resten av sitt utflytende tilsvar diskuterer Tjomlid årsaker til at innvandrere voldtar. «Det er for enkelt å peke på bare én faktor.» Ja, det understreket jeg også i min Dagbladet-kommentar. Men Tjomlid velger å gjengi meg slik: «Han skriver at etnistet, kultur og religion er de mest opplagte årsaker til ulikhetene.» Dette er det jeg skrev:

«Det kan være mange årsaker til visse innvandrergruppers overhyppighet, ikke bare de mest opplagte og "betente", som etnisitet, kultur eller religion. F.eks. traumer, krigserfaringer, overgrep i egen oppvekst, psykisk lidelse. Eller mangel på ressurser og utdanning (som gir høyere overrepresentasjon enn utenlandsk bakgrunn i noen undersøkelser). Men før vi kan analysere, tolke og forklare, må vi ha fakta.»

Altså: Jeg holder det åpent. Jeg tror vi trenger mange forklaringer. Som Sigmund Aas påpeker i et debattinnlegg i Dagbladet i dag: «Ti av ni» blir lurt av statistikk. Asylsøkere er overrepresentert i grupper som allerede utmerket seg negativt i kriminalstatitikken: Menn, unge, lav sosialøkonomisk status, psykisk ustabile. Vi må unngå å straks hoppe til at kultur og islam har skylden.

SSB-rapporten om kriminalitet og innvadrere fra 2011 ber oss også ta hensyn til demografi og sosioøkonomi. Likevel viser de norske tallene at enkelte innvandringsgruppers overrepresentasjon består, selv om man justerer for kjønn, alder, bosted og sysselsetting. Den danske statistikken er mer presis på dette punktet: «En indeks som korrigerer for alder, viser at kriminaliteten er 48 prosent høyere blant mannlige innvandrere, og 140 prosent høyere blant mannlige etterkommere med ikke-vestlig bakgrunn. Når det i tillegg korrigeres for sosioøkonomisk status, reduseres kriminaliteten til å være henholdsvis 22 prosent og 129 prosent høyere.»

EN BETYDELIG FORSKJELL består altså. Derfor vi må også unngå den motsatte grøften: Å diskvalifisere kulturbakgrunn som forklaringsvariabel i utgangspunktet. Rita Karlsen og Nina Hjerpset-Østli i HRS har tidligere skrevet en grundig kritikk av Tjomlid om dette. Og Preben Z. Møller skriver godt i boka «Voldtekt» om den politiserte og polariserte tanketradisjonen som Tjomlid skriver seg inn i.

«Høyresiden» (i løselig forstand) er rask med å peke på importert ukultur som årsak til voldtekt, mens «venstresiden» skylder på norsk kultur eller mannskultur generelt. Venstresiden liker å kulturforklare voldtekter utført av etniske nordmenn, men ikke voldtekter utført av ikke-vestlig menn. Det er litt underlig, for unge nordmenn er sosialisert inn i en (relativt sett svært) likestilt kultur, mens mange nye landsmenn har bakgrunn fra svært kvinnediskriminerende kulturer.

Men for Tjomlid er saken klar: Vi lever i en «norsk overgrepskultur» som ikke forvinner før «norske menn tør innrømme at vi selv har et massivt holdningsproblem». Og i tillegg et drikkeproblem. Innvandrere derimot, behøver ikke ta noe oppgjør med sine holdninger til kvinner. Ok, Tjomlid ser at «kvinnesyn kan være en viktig faktor» bak overgrep av Köln-typen, men det er uansett ikke så viktig som de «underliggende faktorene». Migrantene er først og fremst fattige, arbeidsledige, marginaliserte, rotløse. Og da må vi innfødte innrømme en ting til: Vi er ikke flinke nok til å integrere de fremmede. Har du hørt det før? Den hvite, vestlige mann har skylden. Alltid og uansett.

HER KUNNE MAN SI MYE om «the regressive left» og de lavere forventningers rasisme. Men før jeg fikk fordøyd Tjomlids tilsvar, kom han - dagen etter! - med nok en utflytende bloggpost om samme tema. Og med samme perspektiv: La meg se litt snevrere på akkurat det.... mens jeg later som jeg drar inn hele spekteret av faktorer. Tjomlid kan gjengi ubegrensede mengder med sitater og tabeller som bekrefter det han vet og mener. Men aldri annen forskning, slik som den ovennevnte fra Danmarks Statistik. Slagsiden blir enda tydeligere i måten han omtaler kulturvariabelen på:

«Så lenge folk er fantastisk opphengt i merkelapper som etnisitet, kultur og religion, vil vi få gjort lite for løse problemet. Det er først når vi våger å kikke bak disse merkelappene, innrømme hvorfor enkelte grupper har flere individer med slike merkelapper (sic!) enn øvrig befolkning (det de innvandringskritiske ofte så misforstått kaller "tåkelegging"), at vi kan begynne å jobbe konstruktivt.»

Merkelapper, altså. Eller «overflatiske identifikatorer (sic)». Det er Tjomlids perspektiv på en sosial dimensjon som gir mening, verdier, tilknytning og felleskap for mesteparten av jordens mennesker, ikke minst migranter til Europa. Fredrik Barth snur seg allerede i graven.

Les innlegget i sin helhet i Dagbladet.

 


– Har skylden for flyktningekrisen

02.02.2016. Det er noe paradoksalt med debatten omkring samfunnsomveltningene som menneskestrømmen avstedkommer. På de fleste viktige saksfelter innhenter man gjerne informasjon, synspunkter og kommentarer fra fremstående fagfolk. En digert byggeprosjekt settes ikke i gang uten at ingeniører har uttalt seg. Men når det gjelder et lands demografi, fattes beslutninger uten at de fremste ekspertene setter premissene for diskusjonen, og disse er sjelden særlig synlige i mediene. Det hører derfor til unntakene når den tyske storavisen Die Welt bringer et større intervju med Oxford-økonomen Paul Collier, professor i utviklingsøkonomi, migrasjonsekspert og forfatteren av «Exodus: How Migration is Changing Our World» (2013). I denne boken – som er oversatt til store europeiske språk som tysk og italiensk, men ikke til norsk – sier Collier at vi kun står ved terskelen til et massivt innvandringstrykk fra Afrika og Asia. År 2015 ble etter hans oppfatning således bare en forsmak på hva vi har i vente. Les videre på Document.no.

 


Henryk M. Broder om Köln

02.02.2016. Om nyttårsnatten i Köln er nå alt blitt sagt. Nå må man avvente resultatene av politiets etterforskning for å se om det blir straffesaker, og til slutt domfellelser. Det kan ta sin tid. Tid nok til å tenke igjennom noe påfallende som hittil ikke er blitt behandlet: Hvordan kan det ha seg at de mest absurde og kvinnefiendtlige kommentarene er skrevet av kvinner med større forståelse for overgriperne enn for ofrene? Kvinner som til de grader fortolker etter eget forgodtbefinnende, flittig forstår tingene ut fra sin sammenheng og relativiserer så grundig at man til slutt spør seg: Er nå dette så mye å hisse seg opp for? Skjer ikke slikt overalt hele tiden? Hva var så spesielt med Köln? Voldtektskulturen “som åpenbart preget nyttårsnatten i Köln,” slik Berlin-avisen Tagesspiegel formulerte det, er ”også en del av tysk kultur”, for ”de fleste seksuelle overgrep og voldtekter utføres ikke av gjenger på jernbanestasjoner, men av egne ektemenn og venner”. Det er forfatter og journalist Henryk M. Broder som på denne måten innleder sin artikkel i Die Welt; gjengitt i norsk oversettelse hos Document.no.

 


77% menn blant asylsøkerne

02.02.2016. For hver kvinnelige asylsøker som kom til Norge i 2015 kom det mer enn tre menn. Farlige og dyre flyktningruter får skylden for den voldsomme mannsdominansen. Les mer om saken på VG Nett. Se også NRK.

 


Importert voldtektsrisiko

31.01.2016. Ikke-nordmenn er sterkt overrepresentert blant voldtektsmenn. Skal vi heller snakke om «den norske voldtektskulturen»? Det er Kjetil Rolness som spør i sin helgekommentar i Dagbladet, Importert voldtektsrisiko (lenker i original):

REAKSJONENE på gruppeovergrepene i Köln og mange andre byer fulgte et forutsigelig mønster. Rasister og høyrepopulister fikk bekreftet det de visste: Sånn er muslimske menn. De går løs på kvinnene våre. Flerkultur er en katastrofe. Deportasjon nå!

Antirasister og feminister fikk også sin bekreftelse: Sånn er menn. Over hele verden, her hjemme også. Vi kjenner oss igjen! Objektivisering, netthets, julebordtafsing, russevoldtekter. Alt tegn på kvinnefiendtlige holdninger. «Nordmenn må ikke tro de er så mye bedre

NEIVEL. Men jeg tør tro at de aller fleste menn, uansett bakgrunn, er ganske brukbare. Bare et lite mindretall, både blant norske, europeiske og ikke-vestlige, begår overgrep. Men - er det ingen forskjell på (mann)folk? Ingen spesielle kjennetegn på de som voldtar? Og ingen grunn til bekymring for den nye migrasjonsbølgen? Når en million menn i løpet av ett år kommer til Europa, fra land og kulturer der kvinner systematisk undertrykkes, lever utrygt, og selv risikerer straff og vanære etter å ha blitt voldtatt?

VI VET AT ikke-vestlige menn står bak nesten alle overfallsvoldtektene i Norge. Vi vet også at mange ønsker et annet fokus: De fleste voldtekter begås av noen som står offeret nær. Festvoldtekter øker mest. Mørketallene er store. Mellom 8000 og 16000 voldtekter eller voldtektsforsøk begås hvert år i Norge (ifølge et estimat fra et offentlig utvalg som tok 10-gangeren av antall anmeldelser). Er det denne voldtektskulturen innvandrere skal integreres i, spørres det syrlig på sosiale medier. I Dagbladet på onsdag kunne vi lese: «Vi ser voldtektskulturen overalt.»  

Og alle ler av nyfrelste, mannlige feminister som retter sin «pekefinger mot en isolert gruppe vi ikke selv tilhører. De andre. Innvandrerne. Muslimene.», skriver bloggeren Gunnar Tjomlid. «Gud bedre så herlig ansvarlig det føles. Ta kvinnens parti. Omsider. Og samtidig kunne dyrke litt fremmedhat i samme slengen.»  

TJOMLID er et interessant og typisk case. For å bekjempe fremmedhat, bekjemper han virkeligheten. Her er hans metode: Tenk på et mørketall. Og tenk bare på hvite nordmenn. Da blir påstanden: «Etniske nordmenn begår sannsynligvis over 10000 voldtekter i året.» Tjomlid ber oss glemme den «unorske» overfallsvoldtekten og se på «de 99,5 prosent av voldtekter vi selv er massivt overrepresentert i.»  

Hans eneste dokumentasjon er politistatistikk som viser at 78 prosent av de mistenkte/siktede i voldtektsaker i Oslo i 2014 var norske statsborgere. Men statsborgerne utgjør en enda større del av hovedstadsbefolkningen. Og teller mange innvandrere. Altså er etniske nordmenn underrepresenterte som voldtektsmenn. Tjomlid snur sannheten på hodet.  

DET ER PINLIG at en høyprofilert faktasjekker (med mottoet «La meg se litt nærmere på det») ikke forstår statistikk. Eller rettere sagt: Gjør seg dummere enn han er, straks emnet er innvandring. Det er også pinlig at voldtektsforskere ikke vil fortelle hva deres egne tall viser.

[...]

Vi skjønner den gode hensikt: Å ikke medvirke til økt stigmatisering og fremmedfiendlighet. Men hva har vi lært fra Köln og Sverige i år? At mørklegging og avledningsmanøvre er en kortsiktig og risikofylt strategi som nærer konspirasjonsteorier og mistillit til «elitene». Virkeligheten er ikke rasistisk. Derfor må fakta fram.

Les artikkelen i sin helhet i Dagbladet.

 


Når Leitmedien blir Lügenmedien

Mange tyske kvinner har den siste tiden fått føle på kroppen en forferdelig lite fintfølende form for Fingerspitzengefühl, noe landets medier forsøkte å hysje ned. Illustrasjon: Rasmus Sand Høyer, Jyllands-Posten.

29.01.2016. De store, tyske mediehusene har gått fra å være Leitmedien (ledende medier) til å bli omtalt som Lügenmedien (lyvemedier), eller Lügenpresse. Deres skjønnmaling og fortielser kan med litt velvilje betraktes som et klossete forsøk på å utvise Fingerspitzengefühl, men har i stedet bidratt til at dette tyske honnørordet har fått dobbel bunn.

 


Politiet har ikke lenger kontroll

27.01.2016. Politifolk i Stockholm forteller at de ikke klarer å gjøre jobben sin. Marokkanske ungdommer tar alle ressursene. Det er Aftenposten som skriver dette i reportasjen Slår alarm om kriminelle mindreårige asylsøkere: - De stjeler og tar jenter mellom bena (lenke i original):

Politiet i Stockholm bruker store ressurser på å håndtere gjenger med marokkanske barn og ungdommer som henger rundt på Stockholm sentralstasjon, melder SVT.

Svenske myndigheter står handlingslammet overfor gruppen mindreårige og enslige asylsøkere fra Marokko, ifølge TV-kanalen.

[...]

- Stjeler og angriper vektere
En anonym politibetjent sier til SVT: - Disse guttene er et enormt problem for oss. De stjeler ting overalt og angriper vekterne på sentralstasjonen. De tar jenter mellom bena og gir dem ørefiker når de sier fra. Alle politifolk vet om dette, hevder politimannen.

Les reportasjen i sin helhet i Aftenposten.

 


Anmeldt av Per Steinar Runde

26.01.2016. Ole Jørgen Anfindsens satsing på moderat islam som strategi i kampen mot ekstrem islam inneber etter mitt syn ei frontforkorting, på grensa til kapitulasjon. Det er Per Steinar Runde som skriver dette i sin omtale av min bok Fundamentalistiske favntak. Bokomtalen er lagt ut på Verdidebatt, og dessuten på Document.no (lenker mangler i Document-versjonen).

 


Kan være farlige

25.01.2016 (oppdatert kl 1756). Overvekten av mannlige migranter kan ødelegge våre likestilte samfunn, advarer amerikansk professor. Det er VG som skriver dette i artikkelen Flest mannlige migranter: – Kan skade våre samfunn:

Professor Valerie M. Hudson ved Texas A&M Universitet etterlyser politikere som tar inn over seg hva den skjeve kjønnsfordelingen blant asylsøkere gjør med våre samfunn.

– Verden ser til de nordiske landene som likestillingens høyborg. Derfor blir det helt ubegripelig at deres politikere virker som de ikke forstår hvilke enorm endring av kjønnsbalansen i samfunnet immigrasjonspolitikken deres fører til. Disse endringene vil ganske sikkert påvirke kvinnene i samfunnene deres negativt, og kan utslette over hundre års hardt arbeid for likestilling, sier Hudson til VG.

[...]

– Mer vold
– I samfunn med mye høyere andel menn enn kvinner, ser vi flere tilfeller av voldskriminalitet, tyverier, lovbrudd mot kvinner og menneskehandel med kvinner. Vi ser også at kvinner i disse samfunnene opplever sin mulighet til å bevege seg i det offentlige rom som begrenset fordi det utøves mer kriminalitet rettet mot dem, forklarer hun.

Hudson kjenner ikke detaljene rundt overgrepene i Köln nyttårsaften, men sier generelt:

– Når du endrer kjønnsbalansen dramatisk, slik man for eksempel ser i Sverige, vil vi se økt kriminalitet mot kvinner. Det vil også være tendenser til at denne kriminaliteten ofte utføres av marginaliserte menn som er overlegne kvinner i antall, og sammen kan skape kriminelle gjenger.

[...]

Sikkerhet og stabilitet truet
– Hvorfor er en likevektig kjønnsbalanse så viktig i et samfunn?

– Det er mange grunner, men i et nøtteskall handler det om en nasjons stabilitet og kvinners sikkerhet i nasjonen. Det kan ikke eksistere noen form for meningsfull likestilling i et samfunn der kvinner ikke kan bevege seg fritt i det offentlige rom, hvor kvinner får beskjed om at de må vurdere spesielle togstasjoner eller festivaler for å være «no go areas» for dem. For de av oss som trodde de nordiske landene var det levende beviset på at likestilling var mulig, er dette et tragisk, ikke målbart tap, sier Hudson om det som nå skjer.

Les artikkelen i sin helhet på VG Nett.

Her er et par ferske eksempler som illustrerer professor Hudsons poeng om at unge gutter/menn er farlige:

 


Overgrepene i Köln

23.01.2016. Å bli omringet av 30-50 aggressive menn som stikker fingre i alle kroppsåpninger, er noe helt annet enn å bli tafset på puppen av en beruset mann på puben. Det er Nina Hjerpset-Østlie som skriver dette i sitt innlegg Selvpisking nå igjen? i Morgenbladet

 


Kan bikke over i fundamentalisme

15.01.2016 (oppdatert 23.01.2016). Humanisme bikker over i fundamentalisme i det øyeblikket motforestillinger ikke lenger tåles; når etiske dilemmaer ikke kan drøftes; når moralske fordringer ikke kan veies mot hverandre; når velbegrunnede, deskriptive utsagn stemples som umoralske. Les mitt svar til biskop emeritus Tor B. JørgensenVerdidebatt.


Jørgensen svarer i Vårt Land 20.01.2016: Litt mer om fundamentalistiske favntak. Skal vi få en åpen, ærlig og konstruktiv samtale om religiøse uenigheter og innvandringsutfordringene, må vi legge til side negativt ladede merkelapper. Det gjelder også nyordet «humanistisk fundamentalisme».

Mitt svar tilbake til Jørgensen i Vårt Land 23.01.2016: Merkelapper – og dialog. En moralistisk, arrogant, bedrevitende, fordømmende, ovenfra-og-nedad-holdning, kombinert med manglende vilje til å lytte, kvalifiserer etter min mening til betegnelsen fundamentalisme.

 


Skaper ikke trygghet

15.01.2016. Frykt skaper ikke trygghet for noen. Om vi ikke tar til ­motmæle mot den økende fremmedfrykten, taper alle. Det er KrFU-leder Ida Lindtveit som skriver dette i sitt Vårt Land-innlegg Frykt skaper ikke trygghet, Anfindsen.

 


Tillit er en forutsetning for demokrati

15.01.2016. Når konspirasjonsteoretikerne får rett, kan konsekvensene bli store, skriver Frank Rossavik i sin kommentar Tillitskrakket (lenker i original):

Til alle tider har folk fryktet samfunnsutviklingen, og til alle tider har en del av dem i tillegg mistrodd folk med ulike typer makt. Påstanden har vært at disse står i ledtog med fremmede stater, at de bløffer med fakta for å vinne valg, at de påtvinger folk vaksinasjonsprogrammer for å gagne den farmasøytiske industrien, og hva det nå måtte være.

[...]

Avsløringene om at myndigheter i Tyskland og - mer eksplisitt - Sverige har underslått informasjon for å få høy innvandring til å fremstå som uproblematisk, kan få vidtrekkende konsekvenser.

[...]

Kan jeg være sikker på at ikke norske myndigheter underslår informasjon om innvandring, slik svenske har gjort? Nei, det bør sjekkes så godt det lar seg gjøre.

Kan jeg med sikkerhet si at norske medier ikke holder tilbake relevant informasjon om for eksempel at bestemte etniske grupper er overrepresentert i statistikken for visse typer kriminalitet? På 1980- og deler av 90-tallet ble gjerningspersonens etnisitet nesten alltid holdt unna krimjournalistikken. Holdningene er endret, så langt jeg har fått med meg, men kan jeg være sikker? NRKs romkvinnesak flimrer foran øynene.

Og tro ikke at dette mulige krakket i folks tillit bare vil gjelde innvandringspolitikk. Jeg tipper at for eksempel de såkalte klimaskeptikerne nå gnir seg i hendene. Hvis makthavere lyver om innvandring, kan de ikke da også lyve om klima?

Les kommentaren i sin helhet i Aftenposten.

Morgenbladets leder er inne på det samme (lenke tilføyd av meg):

«De kom i grupper, stille, forberedt, med hettene på. Virket besluttsomme og gikk rett til menneskemengden.» Slik beskrives stemningen under en konsert i Stockholm i august. Det norske fagbladet Journalisten har snakket med de anonyme kildene bak medieskandalen som er under opprulling i Sverige. Mange av jentene som ble befølt av fremmede menn, skal ha vært helt ned i 13-årsalderen. Siden det var så mange folk der, så mye politi, organisatorer og vakter, regnet den anonyme psykologen Journalisten har snakket med at han ville lese om det i avisene neste dag. Men dagen etter så han ingenting i mediene, ikke et ord.

[...]

Hvis norske medier har vært tilbakeholdne med å tematisere særlig arabiske menns forhold til kvinner og sex, virker det som demningen er i ferd med å briste. Den dansk-syriske Folketingspolitikeren Naser Khader beskriver denne uken arabiske menns tradisjonelle forhold til kvinner som «en giftig blanding av religion og kultur». Sylo Taraku, generalsekretær i LIM (Likestilling, Integrering, Mangfold), skriver at det «å skjule informasjon av politiske hensyn minner om regimer vestlige samfunn ikke vil sammenlignes med». Også Thomas Hylland Eriksen, selverklært naiv liberaler, vil nå snakke om kultur og religion, med masseovergrepene i Köln som bakteppe. Andre, som Mona Abdel-Fadil (motsatt side), avviser kultur som forklaringsnøkkel og mener det utelukkende handler om kjønn.

[...]

Forklaringen på den voldelige kulturkollisjonen mellom arabiske menn og moderne, frigjorte kvinner i Tyskland og Sverige, er kompleks. Det kan være mange grunner – noen av dem sikkert trivielle – til at Dagens Nyheter ikke fulgte opp tipset fra psykologen i august. Men bortforklaringer og systematisk tåkelegging fra ansvarlig hold, ledelsen i politi og medier, forhindrer en åpen, informert debatt og legger grunnlaget for en tillitskrise mellom publikum og dem som skal rapportere, fortolke og forvalte virkeligheten. Overgrepene er ille, men tausheten om dem er verre. Før vi kan ta stilling til løsninger, må vi få vite hva som faktisk skjer.

Les lederartikkelen i sin helhet i Morgenbladet.

 


Har lest Fundamentalistiske favntak

14.01.2016 (oppdatert 15.01.2016). Når Ole Jørgen Anfindsen tar et oppgjør med humanistisk fundamentalisme, kan det hende han egentlig møter en moderat muslim og en moderat kristen i døra. Det er biskop emeritus Tor Berger Jørgensen som skriver dette i sin bokomtale Ingen humanistisk fundamentalisme, Anfindsen.

Mitt svar til biskopen: Humanismen kan bikke over i fundamentalisme. Humanisme bikker over i fundamentalisme i det øyeblikket motforestillinger ikke lenger tåles; når etiske dilemmaer ikke kan drøftes; når moralske fordringer ikke kan veies mot hverandre; når velbegrunnede, deskriptive utsagn stemples som umoralske; og så videre.

 


«Du tror det ikke før du får se det»

13.01.2016. Politiet i Stockholm får ikke lenger oppgi signalement på antatte gjerningspersoner som begår lovbrudd, av frykt for å bli oppfattet som rasistisk, ifølge et internt direktiv. Det er Nettavisen som melder dette (lenke i original):

Svenska Dagbladet har fått tilgang til notatet, som ble distribuert internt i politiet i Stockholm i september i fjor.

I brevet beskrives hvilke rutiner politiet skal ha rundt såkalte hendelsesnotiser som formidles til offentligheten. Det handler om alt fra enkle trafikkulykker til grove lovbrudd som ran, mishandling og drap.

Det interne notatet er innført for å unngå at politiet kan oppfattes som rasistisk.

«Kritikk blir noen ganger fremsatt mot politiets meldinger rundt menneskers hudfarge. Det oppfattes som rasistisk. Da politiet ikke er rasistisk, og heller ikke skal oppfattes slik, så gjelder fra og med nå instruksene under her», heter det i brevet.

Deretter følger en orientering om hvordan politiet skal kommunisere om lovbrudd. Ved hverdagskriminalitet som innbrudd skal informasjon ikke si noe om signalementer som høyde, hudfarge, etnisk opprinnelse eller nasjonalitet, heter det i direktivet.

Les artikkelen i sin helhet i Nettavisen.

 


Hva kan vi lære av overgrepsskandalen?

09.01.2016. Vestlige eliters strategi med å dysse ned problemer knyttet til innvandring og manglende integrering er feilslått, og på lang sikt farlig. Dette er ingressen på mitt innlegg i dagens Vårt Land.

 


Et problem i arabisk mannskultur

09.01.2016 (oppdatert 11.01.2016). Der findes alt for mange arabiske mænd, som puster sig op og føler sig i sin gode ret til at se ned på kvinder og uden tøven kalder dem luder. Det er Naser Khader, selv araber og medlem av Folketinget (K), som skriver dette i sin artikkel Traditionelle arabiske mænd har et forkvaklet forhold til kvinder og sex:

Den arabiske verden betyder rigtig meget for mig, og jeg elsker at komme der. Der er næsten ikke den afkrog, jeg ikke har været i, og uanset hvilket af de arabiske lande jeg har besøgt, er jeg generelt blevet mødt med en meget stor venlighed og gæstfrihed.

Det er så opløftende at se, hvor stærkt familiesammenholdet er her, og hvor meget man respekterer de ældre. En tur på et marked er en symfoni af dufte og intense smagsoplevelser, og hvor end jeg vender og drejer mig, mærker jeg med stolthed historiens vingesus.

Når det så er sagt, er der desværre et meget stort men. Den arabiske kultur har en bagside, som jeg foragter. Det er de traditionelle arabiske mænds forkvaklede forhold til kvinder og vold – en giftig blanding af religion og kultur. Det er mænd med stort M, som er kvindehadende, selvhævdende og svælger sig i stammementalitet.

Hermed ikke sagt, at dette gælder alle arabiske mænd, men hånden på hjertet så findes der alt for mange, som puster sig op og føler sig i sin gode ret til at se ned på kvinder og uden tøven kalder dem luder. Det gør mig meget vred at være vidne til det hykleri og den dobbeltmoral, de udviser i forhold til sex og kvinder, og det er ikke noget, som hører hjemme nogen steder i verden – slet ikke i Vesten og Danmark.

For den type mænd er det helt i orden at have sex med mange kvinder, men når de skal giftes, skal det for alt i verden være med en jomfru. Kvinder deles op i luder og Madonna. Den slags mænd behandler kvinder som et tag-selv-bord, men hvis man så meget som kigger på deres datter, kone eller søster, så bryder helvedet løs.

Så risikerer man at blive slået ihjel. Jeg oplever det igen og igen, når jeg rejser i den del af verden med kvindelige rejsefæller – det er ikke altid sjovt. Og jeg har ofte konfronteret de primitive mænd med: »Hvad hvis jeg opførte mig på samme måde over for din mor, kone, søster eller datter?« Så er det ikke sjovt længere.

Jeg mener, at de har et reelt problem med deres seksualitet og det andet køn. Se nu hvad der skete i Köln nytårsnat, hvor et stort antal kvinder blev udsat for massive seksuelle krænkelser af mænd med arabisk/flygtning/indvandrerbaggrund. Det hører ingen steder hjemme, og jeg synes, det er pinligt, at Kölns borgmester efterfølgende går ud og råder kvinder til at holde afstand fra mænd.

[...]

Ifølge den arabiske feminist Mona Elthawi er dette et større problem i den arabiske verden end andre steder, og derfor er det også vigtigt at støtte de arabiske kvinder i at gøre oprør mod et sådant kvindesyn. Hverken de eller vi skal finde os i denne primitive opførsel fra arabiske mænd.

Det samme gælder volden. Det bør stoppes. Hvad ligner det, at unge bøller i Vollsmose og andre ghettosteder kaster alt muligt efter politiet? Alt for mange arabiske mænd løser konflikter gennem vold eller ved at råbe ukvemsord efter andre. De danske domstole er for øvrigt for vattede over for den slags primitivitet.

Selvom jeg har en arabisk baggrund og er stolt af den, er jeg virkelig bekymret for mine børns fremtid. De arabiske mænd skal tage sig sammen og indse, at det er på tide, de begynder at deltage i det 21. århundrede, hvor kvinder bliver betragtet som ligeværdige individer, og hvor man ikke bliver voldelig, når man er uenig med andre.

Les artikkelen i sin helhet i Jyllands-Posten.

Se også: Naser efter masseovergreb i Köln: Arabiske mænd hader kvinder. Respekten for kvinder er en by i Rusland blandt mange arabiske mænd, gør Naser Khader klart.

Se dessuten: Köln-overgreb er et kendt arabisk fænomen. Over 500 tyske kvinder udsat for "taharrush gamea" nytårsaften. Sex-overgreb blev tiet ihjel i to år ved svensk ungdomsfestival.

 


Når staten hindrer fri forskning

07.01.2016. Hvert fjerde drap i Norge er partnerdrap. Vi trenger kunnskap som kan forebygge. Problemet er at staten hindrer fri forskning. Det er en skandale. Det er Shazia Sarwar som skriver dette i sin VG-kommentar Når staten hindrer forskning:

Dette er historien om hvordan staten, som i handlingsplan etter handlingsplan, sitat etter sitat har understreket viktigheten av forskning på partnerdrap – selv har bidratt til å trenere bred forskning. Å kartlegge kan forebygge. Vi snakker altså menneskeliv. Vi har ikke hatt noe tid å miste. Likevel er det nettopp lang tid det har tatt.

Det finnes kun et ord som beskriver prosessen: Skandale.

Åtte år, tre justisministre: Knut Storberget (Ap), Grete Faremo (Ap) og Anders Anundsen (Frp) – og fortsatt ingen forskningsresultater på partnerdrap.

[...]

Klipp og lim i egenbestilt forskning
Det kan se ut til at POD er opptatt av at deres studie skal publiseres først. Men den tar lenger tid enn forventet, og i mellomtiden trenerer de innsyn for uavhengige forskere.

Direktoratets begrunnelse for avslag står ikke til troende. Forskningen er så viktig at POD skulle tatt seg det ekstra bryet. Å hente frem data på 158 drapssaker tar ikke to år. Særlig når jobben allerede er gjort en gang.

Staten sliter allerede med et rulleblad når det gjelder bestilling og bruk av forskning for å legitimere politiske beslutninger. I 2011 avslørte Aftenposten i en rekke artikler at Staten klipper og limer i egenbestilt forskning. Partnerdrap-saken er heller ikke en fjær i hatten.

Særlig ille er det at det er Vibeke Ottesen som er utsatt for denne uakseptable treneringen. Hun var den første som søkte og fikk oppdraget fra POD om å lage partnerdrapsstudie allerede i 2008. Dette er omtalt i en offentlig utredning fra 2010. Ottesen har kjempet en årelang, beinhard kamp.

Makten over forskningen
Det er ikke uvanlig at offentlige etater bruker egenbestilt forskning fremfor annen forskning. Det er enklere å få de svarene man ønsker. «Departementet ber om å få forelagt utkast til sluttrapport for eventuelle merknader (..)» står det i tilsagnet til POD-forskerne i partnerdrapsstudien. Dette er antakelig en standardfrase, men den viser også hvilken makt offentlige etater har over forskningen.

Ottesens studie undergraver ikke PODs egen studie. Vi trenger begge. De supplerer hverandre. Det er foruroligende at direktoratet ikke ser dette.

For hvem er taperen i denne saken? Jo, de som er sårbare for partnerdrap – enten ved å bli offer, etterlatt eller til og med de som ikke får rett hjelp til rett tid og dermed begår den mest grusomme handling.

At offentlige etater hindrer og trenerer innsyn i viktig dokumentasjon og data er ikke ukjent for journalister. At også forskere som driver med livsviktig forskning er prisgitt statlig forgodtbefinnende er farlig. At man har brukt årevis, er skandaløst.

Les artikkelen i sin helhet på VG Nett.

Sarwar publiserte ovenstående artikkel 21.05.2015. I desember ble dette fulgt opp av hhv Dagbladet og Minerva. Særlig Dagbladets gjennomgang av saken er spekket med faktainformasjon og referanser:

 


Seksuell trakassering av tyske kvinner

05.01.2015 (oppdatert kl 2103). Politiet skal ha mottatt 60 anmeldelser fra kvinner som forteller at de ble utsatt for seksuelle overgrep i området rundt Kølns hovedjernbanestasjon på nyttårsaften, der mange mennesker var ute i gatene for å feire inngangen til det nye året. Nyhetsbyrået AP siterer byens politisjef Wolfgang Albers på at vitner skal ha forklart at overgrepene skal ha blitt utført av opptil 1000 menn, hvorav de fleste var av «arabisk eller nordafrikansk opphav». Det er Aftenposten som melder dette. I reportasjen kan vi også lese følgende (lenker i original):

Også meldinger om overgrep i Hamburg og Stuttgart
Det er også meldt om lignende hendelser i Hamburg sentrum. Ifølge Bild-Zeitung skal grupper med det som av vitner omtales som nordafrikanske menn ha ranet, trakassert og antastet unge kvinner på nyttårsaften.

- Noen jenter ble jaget som dyr. At dette kan skje i Hamburg gjør meg sjokkert, sier en 17-år gammel jente til avisen.

Politiet i byen sier de har fått inn seks anmeldelser, men gir samtidig uttrykk for at det trolig finnes flere ofre som ikke har tatt kontakt med politiet.

Focus skriver at det også er blitt meldt inn tilsvarende hendelser fra Stuttgart, der to 18 år gamle kvinner skal blitt omringet av en gruppe på anslagsvis 15 menn, som antastet kvinnene og samtidig stjal mobiltelefonene deres.

- Ikke noe vi har opplevd før
Politiet omtaler hendelsen i Köln som «kriminalitet av en helt ny dimensjon».

- Dette er ikke noe vi har opplevd før, sier Arnold Plickert i det tyske politiforbundet.

Politisjef Albers sier til nyhetsbyrået DPA at det er «en helt uakseptabel situasjon at slike forbrytelser blir gjennomført midt i byen».

I februar skal Köln arrangere sin årlige karnevalsfest, og innenriksminister Ralf Jäger i delstaten Nordrhein-Westfalen lover å styrke innsatsen mot denne type kriminalitet.

- Vil vil ikke akseptere at grupper med nordafrikanske menn samles for å trakassere kvinner seksuelt, sier Jäger, ifølge DW.

Den tyske avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung skriver at denne gruppen lenge har vært i politiets søkelys både i Köln og Hamburg for å ha ranet mennesker i sentrale deler av de to byene.

Ordføreren innkaller til krisemøte [...]

Les reportasjen i sin helhet i Aftenposten. Se dessuten NRK, VG Nett og Document.no (sistnevnte med en rekke lenker til internasjonale medier). Se dessuten min kommentar på Verdidebatt.

HonestThinking kommenterer: Det er påfallende at dette fenomenet, som i følge politiet tidligere ikke har funnet sted i Tyskland, plutselig dukker opp i minst tre ulike byer på samme tid. Det er også påfallende at det har gått såpass mange dager før disse rystende opplysningene blir allment kjent.

 


Fundamentalisme i forkledning

05.01.2015. En autoritær og udemokratisk tendens sprer seg på amerikanske og britiske universiteter gjennom sensur og «trigger warnings». Det er Simen Gaure, forsker ved Frischsenteret, som skriver dette i sin Uviten-artikkel Emokratiet. Litt senere fortsetter han (mine uthevelser):

Selv om det er mange artige momenter i denne saken, skal jeg ikke la meg friste til å gå i dybden. Det interessante er selve prinsippet bak kampanjen, at en forfatter og professor i engelsk skal nektes å holde en forelesning på et universitet fordi noen er uenige i noe hun mener. Som om uenighet var uhørt på et universitet.

Dette er hva man kunne kalle overlagt uviten.

Slike kampanjer og holdninger er utbredt ved amerikanske universiteter, som oftest drevet frem av studentforeninger. Det synes å være en blanding av to typer tenkning, den ene er at alle har krav på å unngå å bli støtt. Den andre er mer direkte "no platform": motstemmer skal ikke høres.

Sistnevnte er åpenbart reaksjonært, autoritært og udemokratisk, hører ikke hjemme på et universitet, knapt ute på gaten, og fortjener ikke noen bredere omtale. Men den første er nyere og mer interessant.

[...]

Ingen vet på forhånd hva noen kan påberope seg å bli krenket og støtt av; det blir umulig å unngå svertekampanjene som gjerne kommer når man har forelest feil. I USA har det kommet såpass langt at den amerikanske professorforeningen har gått ut med en bekymringsmelding om at dette tøyset går utover den akademiske friheten, og er til skade i utdannelsen.

Også i Norge er fenomenet på fremmarsj, men er foreløpig ikke særlig utbredt. Argumentasjonen som anføres handler gjerne om "respekt" og "hensyn", men det hele bunner vel kanskje heller i en angst for å få innblikk i virkeligheten.

Les artikkelen i sin helhet i Aftenposten (artikkelen er fra 03.11.2015).

 


Arkiv over tidligere norske forsider

 


Home page.

 


 

 
 Søk i HonestThinkingSome material has been made available in English.

 


Min nye bok ble lansert 11. november 2015. Mer informasjon finnes her.

 


 

Virkeligheten er ikke rasistisk. Derfor må fakta fram.

Kjetil Rolness, Importert voldtektsrisiko, helgekommentar i Dagbladet, 30.01.2016

 

Det här är en öm punkt, vi vågar ibland inte säga som det är för att vi tror att det spelar Sverigedemokraterna i händerna.

Polischef Peter Ågren, til Dagens Nyheter, Övergreppen på festivalen i Stockholm rapporterades aldrig vidare, 10.01.2016

 

IS perverterer utvilsomt islams rykte, men de representerer samtidig en islamsk tradisjon. IS kan ikke reduseres til et produkt av ondskapens konspirasjon, det er også resultat av religiøs kontemplasjon. Deres program inneholder euforisk voldsromantikk, men begrunnet i islamsk lære og formulert som en politisk strategi.

Terje Tvedt, Et verdensbilde bryter sammen, Morgenbladet, 24.12.2015

 

Man kan bli så tolerant at man utsletter seg selv. Man kan bli så god at man nesten blir slem. [...] For meg spiller det ingen rolle hvilket parti som sier hva. Det jeg hører på er hva de sier. Og venstresiden har knapt et språk for det som skjer nå. [...] Gi meg heller en real kyniker enn en idealistisk politiker. Idealister ender opp i kynisme uten at de vet det selv.

Lars Saabye Christensen, Man kan bli så tolerant at man utsletter seg selv, intervju i A-magasinet, 25.12.2015 (kursiv i original)

 

At du er redd for unge menn med høy energi og ukjent bakgrunn, er et ugyldig argument i innvandringsdebatten og situasjonen vi står overfor, mener jeg. [...] Stol på at landet ditt vet at de ikke slipper inn farlige mennesker i nærområdet ditt.

Azra Korjenic, Din frykt gjør meg utrygg, NRK Ytring, 21.12.2015

 

Dei som åtvarar så sterkt mot å frykte, er sjølv mellom dei aller reddaste. Dei lir nemleg av panisk frykt for sanninga.

Per Steinar Runde, kommentar til Frykten, vår siste fiende?, Document.no, 19.12.2015

 

Vi er i en situasjon hvor splittelsen i innvandringsdebatten er blitt et grunnlagsproblem: Samtalen råtner på rot, fra begge sider oppleves motpartens tale som dypt umoralsk og uanstendig.

Lasse Midttun, Hege Storhaug har truffet en nerve i folket, Morgenbladet, 18.12.2015

 

Med stor sannsynlighet vil noen av asylsøkerne voldta norske jenter.

Sven Egil Omdal, Aftenbladet, 14.11.2015, sitert på Document.no

 

De muslimske miljøene må ta et stort ansvar for å svekke radikale krefter. De som tilhører mainstream islam må drive en åndelig, teologisk og intellektuell kamp mot de ekstreme, og det må tas på alvor at de ekstreme bruker en religiøs argumentasjon. [Det holder ikke] å si at «ekstremisme ikke har noe med islam å gjøre». Det brenner i islams hus, og dette er en krig innad i islam. Mainstream muslimer må vinne denne krigen, som først og fremst er en intellektuell krig. På et mer konkret nivå er det viktig at unge, norske muslimer ikke henter sine kunnskaper om islam fra Youtube.

Usman Rana, sitert av Klassekampen, – Det brenner i islams hus, 17.11.2015 (min uthevelse)

 

Hvis Norge fører en mer inkluderende innenrikspolitikk hvor muslimer ikke blir fremmedgjort, ekskludert eller diskriminert fordi de har teologiske verdier og synspunkter som er noe ulikt de verdier politikerne vil fremme, vil det ha en enorm, preventiv effekt.

Fahad Quereshi, sitert av Klassekampen, - Må inkludere alle, 17.11.2015

 

Det er få ting i verden som er mer patetisk enn Jesus-skikkelsen og hans budskap, og jeg har alltid foraktet den svakheten og den internasjonalismen som kirken representerer.

Anders Behring Breivik, Breivik mener Jesus er «patetisk», Dagen, 19.11.2015

 

Ethvert lands regjering har sikkerheten for sine borgere og eget territorium som første prioritet - alltid. Uten sikkerhet har vi intet samfunn, ingen friheter, intet demokrati.

Jens A. Riisnæs, - Steng grensene, Finansavisen, 21.11.2015

 

Ethvert lands regjering har sikkerhet for egne borgere og for eget territorium som første prioritet – alltid. Uten sikkerhet har vi intet samfunn, ingen friheter, intet demokrati.

Janne Haaland Matlary, Tiden over for åpne grenser, Dagens Næringsliv, 17.11.2015

 

Selvsagt kan og bør Europa ta imot hundretusener av syriske flyktninger, men ikke mange, mange millioner. [...] Vi klarer ikke å si ja til folk med beskyttelsesbehov hvis vi ikke også sier nei til folk som ikke har det. Hvis de som trenger det mest, skal få bli, må de som trenger det minst, nektes innreise.

Per Edgar Kokkvold, Når pressen svikter sitt kall, Aftenposten, 01.11.2015

 

Et samfunn som dyrker ungdommen, styres nødvendigvis av uvitenhet.

Hauk, Dagens sukk, Klassekampen, 24.10.2015

 

Jeg tror på Gud, og den religiøse erkjennelsen er en del av hvem jeg er. Troen kan lettest beskrives som en blanding av tvil og erkjennelse av Guds tilstedeværelse i verden og mitt eget liv.

Shoaib Sultan, intervjuet av Klassekampen, 22.10.2015

 

Det har alltid irritert meg med venstresida – at de demoniserer de som ikke er enige med dem. Der er venstresiden [sic] komplett idiotisk.

Ingvar Ambjørnsen, Det er ingenting med denne krisen som er uproblematisk, intervju i Aftenposten, 25.09.2015

 

Vi betaler nå prisen for at Europa-tankens fedre først og fremst tenkte i økonomiske baner, som Kull- og Stålunionen, ikke på det kulturelle og menneskelige aspekt.

Jahn Otto Johansen, Flyktningdebatt på avveie, Verdidebatt, 25.09.2015

 

Hva ønsker du deg mer av i norsk politikk?
– Fri og kritisk tenkning, før konklusjonene trekkes – og politikere som ikke høres ut som floskelmaskiner.

Direktør i Stiftelsen Fritt Ord, Knut Olav Åmås, intervjuet av Vårt Land, 19.09.2015

 

Personer som får drahjelp av den politiske og mediale tidsånden, nyter full tilgivelse og bortimot null hukommelse for sine “synder” så lenge de har underlagt seg kastens spilleregler. For personer som utfordrer kasten, er det full hukommelse og null tilgivelse. Opposisjon mot det konforme er egentlig uønsket.

Christian Skaug, Sultan, konformitet og konsekvens, Document.no, 17.09.2015

 

Det finnes ingen no-go-soner i Frankrike eller andre land.

Lars Gule, Det finnes ikke no-go-soner!, Verdidebatt, 09.03.2013

 

Det er ingen grunn til å bekymre seg over befolkningseksplosjonen.

Biolog Anna Blix, Befolkningseksplosjonen, Klassekampen, 22.06.2015

 

Jeg synes det er rystende at enkelte kirkelige miljøer fortsatt velger å bruke sensur og boikott mot meningsmotstandere.

Åpen folkekirkes leder Sturla Stålsett kommenterer NLMs beslutning om ikke å benytte Solveig Slettahjell som artist på årets sommerkonferanse, NRK Dagsrevyen, 20.06.2015

 

Og [media] bør spørje: Har innvandringa øydelagt Sveriges økonomi? Då vil eitt av svara bli at opnare grenser dempar framandfrykt, eit anna at innvandring har hatt meir positive enn negative verknader for svensk økonomi.

Geitebonde og forleggjar Olav Randen, Ei tikkande bombe?, Klassekampen, 20.06.2015 (side 2)

 

Mennesket er Guds fingeravtrykk i muld.

Grundtvig, sitert av Håvard J. Nilsen, Farvel til alt det der, Dagen, 18.05.2015

 

Verden trenger folk med større drømmer enn billig bensin.

Daværende nyvalgt KrFU-leder Inger Lise Hansen, svarer på spørsmål fra en VG-leser, 01.07.2005

 

Alle var Charlie, men ingen er Pamela Geller.

Katrine Winkel Holm påpeker manglende konsekvens hos en del forsvarere av ytringsfrihet, Jyllands-Posten, 09.05.2015

 

Langeland uttrykte mellom anna frykt for at den kvite rase ville døy ut og oppmoda til fleire norske barnefødslar. Han var også veldig kritisk til abort. – Desse haldingane er ikkje foreinelege med det vi kan godta i dag.

Talsmann for forsvarssjefen, Vegard Finberg, forklarer hvorfor forsvaret ikke vil delta under avdukingen av bysten etter Milorg-sjef Oliver Langeland. Forsvaret vil ikkje heidre Milorg-sjef, NRK.no, 07.05.2015

 

[D]ess mer man ignorerer seg selv, dess reddere blir man for den andre. Denne prosessen må finne sted i våre respektive trossamfunn. Samtidig må vi søke i hjertet av andres selvforståelse. Det er derfor, etter min mening, et stort problem i vår tid, hvordan den spirituelle og metafysiske dimensjonen er helt skjøvet til side. Dette gjelder også i den muslimske verden.

Tariq Ramadan, intervjuet av Heidi Maria Lindekleiv, Vårt Land, 11.04.2015

 

Men en politiker som [er] leder for Sveriges tredje største parti, må også få kritiske spørsmål.

Hilde Ebeltoft-Skaugrud, NRK, svarer på spørsmål fra Dagbladet, Seerstorm mot Skavlan etter omdiskutert intervju, 28.03.2015

 

Men virkeligheten og det naturlige er ikke gitt. Det er noe vi skaper hver dag. Sammen. I går, og i dag, og i morgen, for seg selv, for barna, og for alle oss som gremmes av hemmende kjønnskategorier.

Ragnhild Fjellro, Kjønnet fanger - må man være kvinne for å være en god mor?, Klassekampen, 23.03.2015 (i spalten Feminist, javisst)

 

Stater for to eller flere nasjoner (med unntak av Sveits) er lite løfterike eksempler - de er enten truet av oppsplitting, eller de blør i stykker.

Amos Oz, israelsk forfatter og fredsaktivist, Israel må kaste vrak på drømmer - nå!, Vårt Land, 20.03.2015

 

Den enkle løgn er lettere å tro enn den kompliserte sannhet.

Hauk, Dagens sukk, Klassekampen, 19.03.2015

 

Her er sakens kjerne: Det er ingen reell ytringsfrihet om folk får beskjed om å drive selvsensur. Vi får en amputert og blodfattig debatt. Vi får ikke belyst kontroversielle temaer og vi får ikke bekjempet undertrykkende holdninger og handlinger.

Shazia Sarwar, Kjære Erna, gjør du nok for disse kvinnene?, kommentar, VG Nett, 07.03.2015

 

I dag er den sanne og ekte islam bare å finne i Mirza Ghulam Ahmads menighet.

Imam Yasir Fawzi (imam for Ahmadiyya Muslim Jama'at i Kristiansand), Hvor er ekte og sann islam?, Verdidebatt, 20.02.2015

 

Det finnes mye irrasjonell religion, men også særdeles rasjonell religion, som ikke er et resultat av indoktrinering. Geniale teologer som Wolfhart Pannenberg og Alister McGrath var ateister som i voksen alder fant kristendom mer rasjonell enn ateisme. Antony Flew var en kjent ateistisk filosof som fant ut at gudstro var mer rasjonelt. Bredt anerkjente filosofer av verdensklasse (som Peter van Invagen og Bas van Fraassen) er kristne. Den ateistiske filosofen Quentin Smith klager i en artikkel i tidsskriftet Philo over hvordan Gud er blitt et aktuelt og respektabelt filosofisk tema og at kanskje så mange som 1/3 av professorer i filosofi er gudstroende, flesteparten tradisjonelle kristne.

Professor Atle Ottesen Søvik, Gud - og Tor med hammeren, innlegg i Vårt Land, 17.02.2015

 

Det jeg sa var at Amal Aden, Sylo Taraku og Lars Akerhaug sin forståelse av 'godkjent' islam har ingen oppslutning blant muslimer. [Tariq] Ramadan har ikke samme forståelse av islam som de nevnte personene. Han står for en midlertidig pause av enkelte ting i islam, mens de ovennevnte personer anser disse tingene som feil og tilbakestående. Det er én ting å si at «Gud tok feil», og det er en annen ting å si at omstendighetene gjør at «Guds lov» bør settes på pause inntil omstendighetene er skjerpet inn.

Leder i Islam Net, Fahad Qureshi, Å le bort sannheten får den ikke til å forsvinne, innlegg i Klassekampen, 14.02.2015

 

Max Hermansen [må] ha rett til å ytre seg og til å aksjonere uten å risikere sitt levebrød. Etterpå må han forvente at vi som er uenige bekjemper hans meninger med nebb og klør. Men ikke med yrkesforbud eller utfrysing.

John Olav Egeland, De som tenker det vi ikke liker, Dagbladet, 23.01.2015

 

Skal vi ha noen forhåpninger om å gjøre verden til et bedre sted for alle, er vi nødt til å ta utgangspunkt i mennesket i alle dets fasetter. Å undertrykke de elementer av menneskelivet vi ikke liker er å tenke kun som et superego. Det er ingen i stand til. Illusjonen består nettopp i at det er mulig å opptre som et kjølig, analytisk superego. [...] Terreng og kart henger ikke alltid sammen. Men det er alltid terrenget som er fasiten. All strategi og analyse som ikke tar utgangspunkt i virkeligheten slik den er, er dømt til å mislykkes.

Kåre Eriksen, Det er mulig å være både et rasjonelt og et troende menneske, Aftenposten, 20.01.2015

 

Venstres partileder Trine Skei Grande må gjerne på korrekt ideologisk vis påstå at vi må være villig til å dø for Vestens idealer. Skei Grande har imidlertid valgt å delegere bort dette ærefulle oppdraget til andre.

Christian Tybring-Gjedde, Ytringsfrihet med bismak, Dagbladet 15.01.2015

 

Norske politikere og journalister fremfører et pompøst forsvar av det frie ord men risikerer selv ingenting. De har aldri fått råd om å holde seg innendørs eller ikke fått sove om natten grunnet frykt for represalier for sine ytringer. Men de står i kø med sine penner i iver etter å begå det perfekte karakterdrap når en ytring faller utenfor rammen. Da sitter karakteristikkene løst. Og kommentatorene følger opp. Slik strupes meningsmangfoldet og apatien får råde. For dersom invitasjonen til å ytre sine meninger får som resultatet at man støtes ut og kanskje risikerer både jobb og karriere er ytringsfriheten uten reelt innhold.

Christian Tybring-Gjedde, Ytringsfrihet med bismak, Dagbladet 15.01.2015

 

Er det noe det norske ordskiftet trenger, så er det flere som kan tenke reflektert om religion.

Religionsviter Knut Molvær, Husk på mennesket!, Klassekampen 08.01.2015 (side 3)

 

Konservative har mer til felles med sosialister enn liberalere, sier Asle Toje.

Klassekampen, Til kamp mot liberalerne, 03.01.2015 (omtale av Tojes nye bok Jernburet, side 10-11)

 

 

Flere sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet.


 

 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uuttalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.