Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
  [ HJEM ]
 
 

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uuttalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen.

Den 24. juni 2004 skrev en av oss følgende om akkurat dette i et innlegg i Vårt Land:

Et av de store paradoksene i denne sammenheng er at de som i praksis har vist mangel på respekt for muslimer gjennom lang tid, er forsvarerne av [den multikulturelle ideologien]. Mange av dem har åpenbart trodd at muslimene mer eller mindre automatisk ville bli vestliggjort når de kom hit og opplevde hvor overlegen vår kultur er i forhold til deres egen. Disse har ikke bare tatt grundig feil, de har også lagt for dagen en ganske så solid porsjon hovmod.

Denne manglende respekt for muslimer har for eksempel gitt seg utslag i en nedlatende og arrogant behandling av mulla Krekar den siste tiden. Jeg oppfordrer leserne til å tenke litt over hva Krekar er blitt utsatt for av hetsing og latterliggjøring i etterkant av det beryktede mulla-løftet. Jeg mener dette er svært avslørende for hvilke holdninger som faktisk finnes hos mange av dem som i årevis har snakket varmt om det multikulturelle samfunn. Det de i realiteten sier, er ”kom som du er, og bli som oss”. Neppe noe godt utgangspunkt for å bygge fremtidens Norge.

Om mulla Krekar bør få bli i Norge er et separat spørsmål. Vårt poeng her er at mange talsmenn for multikulturalismen har avslørt sin mangel på respekt for Krekars religiøse og kulturelle bakgrunn.

Sammenlign ovenstående med hva forfatter og utenrikskommentator Jahn Otto Johansen skrev i sin faste spalte på side 8 i Aftenposten 1. desember 2004, under overskriften "Er det noe håp for multi-kulti?". Der står det blant annet følgende:

Mange av mine hollandske venner spør i sorg om det er slutt på deres drøm om et multikulturelt og tolerant samfunn. De vil ikke godta New York Times-spaltisten William Pfaffs påstand om at alt bygget på en illusjon og en form for hykleri, for hollendere flest mente egentlig at deres samfunnsform og kultur var innvandrernes overlegen.

Dersom vi ønsker at Norge (og Europa) skal være et flerkulturelt samfunn som bidrar til at demokrati og menneskerettigheter styrker sin stilling i hele verden gjennom både vårt eget og kommende århundrer, da trenger vi en helt annen politikk enn den som føres i dag. Dagens politikk er kortsiktig og naiv.

Heldigvis ser det ut til at mange nå begynner å innse at det er ett eller annet som ikke stemmer. Vi tror det kommer til å bli stadig vanskeligere å forsvare de tradisjonelt politisk korrekte standpunktene i årene fremover.

HonestThinking, februar 2005