Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
  [ HJEM ]
 
 
Kreasjonisme og evolusjon

 

Kreasjonisme, troen på at livets mangfold er et resultat av direkte skapelse (kreasjon) i stedet for naturlig evolusjon, er utbredt blant konservative kristne, og ser ut til å være den dominerende oppfatningen blant muslimer (vi ber om å bli korrigert dersom dette siste er for unyansert). Flertallet av USAs befolkning er kreasjonister.

Fenomenet kreasjonisme er interessant i seg selv, men også i en større sammenheng. Ikke minst viser det seg at det finnes det vi kan kalle intellektuelle fellesnevnere mellom kreasjonister på den ene siden, og kjønnsforskere på den andre siden. Det handler, i hvert fall i visse tilfeller, om viljen til å tviholde på bestemte virkelighetsoppfatninger, uansett hvor mye dokumentasjon som blir lagt frem på at det (dessverre) forholder seg annerledes enn hvordan noen mener virkeligheten burde være.

Nøyaktig de samme tendensene ser vi nå at gjør seg gjeldende i innvandringspolitikken. Man har skaffet seg et verdensbilde som, satt på spissen, bygger på noen trivelige sanger fra John Lennon og Thorbjørn Egner, og dette verdensbildet klamrer man seg til, til tross for at en nøktern evaluering av utviklingen i Europa siden 1970 tilsier at det er en del ting som alldeles ikke går som planlagt. Se e.g. vår side med medieklipp eller HRS dersom du trenger noen eksempler på at det faktisk er problemer knyttet til innvandringen i Norge og Europa.

 


Her er noen artikler om kreasjonisme for dem som vil sette seg litt inn i emnet, samt noen debattinnlegg fra sommeren 2005:

 • Kristendom og evolusjon: En vei videre. 08.05.2014. Problemstillingene som reises når kristen tro møter naturvitenskapen, er dype og komplekse. Ung jord-kreasjonismen sine løsninger er imidlertid dypt problematiske. Av Hallvard Jørgensen.
 • Darwinistisk apespinn?. 17.04.2010. Det kan se ut som Charles Darwin av og til slet med tvilte på sin egen teori. I et brev til William Graham Down skriver han: Hos meg dukker alltid den skrekkelige tvil opp om overbevisningene til menneskets vett, som har utviklet seg fra vettet til de laverestående dyr, har noe verdi eller er til å stole på. Ville noen fatte tillit til overbevisningene til et apekattvett, dersom det overhodet finnes noen overbevisninger i et slik vett? ( Original: But then with me the horrid doubt always arises whether the convictions of man’s mind, which has been developed from the mind of the lower animals, are of any value or at all trustworthy. Would any one trust in the convictions of a monkey’s mind, if there are any convictions in such a mind? (se referanse) . Av Torleiv Haus.
 • Kreasjonistisk kronargument motbevist. forskning.no 07.04.2006. Det finnes ting i naturen, som et øye, en vinge eller visse biokjemiske reaksjoner, som er så kompliserte at de ikke kan ha utviklet seg, hevder kreasjonistene. Men argumentet om ”ikke-reduserbar kompleksitet” holder ikke vann – og nå er det også motbevist på molekylnivå. Av fagredaktør Erik Tunstad.
 • Står det en tanke bak?. Vårt Land 20.12.2005. TRO. ETIKK. EKSISTENS: Verden er så komplisert at den umulig kan ha utviklet seg tilfeldig. Kan det stå en tanke bak? Intervju med Jon Kvalbein og Ole Jørgen Anfindsen..
 • Og det ble liv. Artikkel av prof i biologi, UiB, Jarl Giske. Egentlig skrevet for Vårt Land i august 2005, men avisen bestemte seg for å sette strek for debatten.
 • Evolusjon og forutsigelser. Av HonestThinking-redaktør Ole Jørgen Anfindsen. Dette er en kommentar til prof. emeritus Ingolf Kanestrøm, som i Vårt Land 15.08.2005 hevdet at evolusjonsteorien er ute av stand til å komme med forutsigelser.
 • Aminosyrer og evolusjon av proteiner. Artikkel av prof i biologi, UiB, Jarl Giske, Vårt Land 29.07.2005.
 • Utviklet i Guds bilde? Artikkel av Hans Ivar Stordal, Vårt Land 23.05.2005. "TRO. ETIKK. EKSISTENS: Forskere har funnet skjelettrester av det de mener er en høyt utviklet menneskeart som har levd parallelt med Homo sapiens. Hvilke konsekvenser får dette for et kristent menneskesyn og vitenskapens syn på menneskets utvikling?" Artikkelen inneholder en del uttalelser fra Dag Olav Hessen, professor i biologi ved Universitetet i Oslo, og Ole Jørgen Anfindsen fra HonestThinking.
 • Evolusjon og genetisk tomgods. Forskning.no 11.06.2004. I denne tredje artikkelen om evolusjonsteoriens troverdighet, ser vi på hvordan såkalt genetisk tomgods i DNA-molekylene kan støtte opp under argumentene for evolusjonsteorien.
 • Evolusjon og proteiner. Forskning.no 05.02.2004. Kreasjonistene må velge mellom pest og kolera når de forholder seg til evolusjon og proteiner.
 • Evolusjonsteoriens troverdighet. Forskning.no 18.12.2003. Evolusjonsteorien har den siste tiden vært gjenstand for debatt i media, blant annet i Aftenposten. I denne første av flere kommentarer går Ole Jørgen Anfindsen grundigere inn i de argumentene som blir brukt for å trekke evolusjonsteorien i tvil.

 


 • Tro og kunnskap. En drøftelse av prinsipielle spørsåml. Av Torleiv Haus.
 • Hadde Skaperen noe valg?. TRO. ETIKK. EKSISTENS: Lever vi i et tidimensjonalt univers som verken har begynnelse eller slutt? Og var dette det eneste mulige universet Gud kunne velge å skape? Artikkel av Erling Rimehaug med omtale av Stephen Hawkings tenkning.
 • Nytt fortidsmenneske funnet. Dagbladet 12.04.2006.
 • Se også forskning.no sitt diskusjonsforum, og da særlig tråden Kritikk av utviklingslæren.
 • I 2004 fant det sted en omfattende debatt (med en rekke kortere innlegg, og ikke mindre enn 25 kronikker) mellom kreasjonister og evolusjonister i avisen Dagen. En oversikt med linker til alle 25 kronikkene finnes på forskning.no/forum. NB: Denne linken fungerer ikke lenger. Etter hva vi forstår skyldes det at store deler av innholdet på denne serveren gikk tapt for en tid tilbake. Vi vil forsøke å rekonstruere (deler av debatten) etter hvert.
 • Ole Jørgens gamle side om tro og vitenskap.

 


 

Eventuelle spørsmål kan sendes via epost til ole ('at') honestThinking.org