Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
  [ HJEM ]
 
 
Balanse


Med denne lille artikkelen ønsker vi å oppnå to ting: (1) Vi vil svare på en kritikk som er blitt rettet mot HonestThinking.org, og (2) vi fremmer samtidig kritikk mot fire kjente organisasjoner som jobber for innvandringssaken.

 

Et viktig stikkord for enhver intellektuell, enten han eller hun driver med kultur, politikk, vitenskap, filosofi eller andre ting, er balanse. Temaet er utvilsomt verdt noen skriverier i seg selv, og vi vil vurdere å komme tilbake til det.

La oss likevel kommentere en bestemt sak som er blitt sagt og skrevet om HonestThinking.org, nemlig at vår fremstilling av islam og muslimer, eller av integrasjon av ikke-vestlige innvandrere generelt, er ubalansert.

Vi har en viss forståelse for en slik reaksjon. For det første er det slik at vi har et klart standpunkt, som kan oppsummeres slik: Vi er positive til innvandring, men negative til dagens innvandringspolitikk (fordi denne etter vårt syn bygger på en ubrukelig modell). Derfor ser vi det som en viktig del av vår oppgave å informere om kritikkverdige eller betenkelige forhold.

For det andre er det et viktig anliggende for oss å rette et granskende søkelys på menneskerettighetsbrudd som begås med begrunnelse i en tradisjonell utlegning av islam, og ikke minst også å opplyse om fascistisk ideologi og fascistiske virkekrefter i den islamistiske bevegelse.

For det tredje er det begrenset hva vi rekker å skrive om, og vi prioriterer det vi synes er viktigst i dagens situasjon, nemlig å åpne folks øyne for at Norge og Europa nå er inne i en meget farlig utvikling.

På den annen side vil vi gjerne minne om følgende: Selv om vi har klare standpunkter i denne typen spørsmål, forsøker vi å veilede våre lesere til de beste nettstedene vi kjenner til der man står for innvandringspositive synspunkter (vi mottar gjerne tips om flere lenker).

Om du går til vår lenkeside eller vår side for medieklipp, vil du se at vi refererer meningsmotstandere både til høyre og venstre. Uten at vi dermed påstår at vårt utvalg på disse sidene er 100% balansert (vi mottar gjerne tips om flere nettsider vi kan lenke opp til).

Men om vi går til nettstedene for de kjente organisasjonene Antirasistisk senter, Noas, Senter mot etnisk diskrimering og SOS Rasisme., finner vi få eller ingen henvisninger til steder der folk kan få motforestillinger mot dagens innvandringspolitikk. Vi synes dette er påfallende, og vi oppfordrer leserne til å tenke litt over akkurat det.

 


 

Merknad, 01.06.2005: Innholdet på denne siden er i dag endret etter at vi mottok kritikk fra en av de nevnte organisasjonene angående noe vi hadde skrevet her. Vi sier oss enige i kritikken, og har derfor fjernet de aktuelle setningene.

 


Vi kan kontaktes via epostadressen postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') .