Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
  [ HJEM ]
 
 
Feilkatalog (under utvikling)

 

HonestThinking lover at dersom vi blir informert om faktiske feil i vårt publiserte materiale, da vil vi korrigere det og vi vil innrømme det. Med henblikk på slike innrømmelser vil vi etablere en ”feilkatalog” der vi loggfører våre korrekturer.

 


14.05.2006. I artikkelen I dårlig selskap skrev HonestThinking-redaktør Jens Tomas Anfindsen at deler Vestbredden som Israel erobret under seksdagerskrigen, er annektert av Israel. Dette er feil. Det aktuelle landområdet er ikke annnektert, det er okkupert.

Vi har aldri forsøkt å benekte at Israel faktisk erobret land i 1967. Feilen her skyldes at vi ikke var oppmerksomme på det juridiske skillet mellom anneksjon og okkupasjon. Et stykke erobret land regnes som annektert hvis det underlegges den erobrende stats sivile jurisdiksjon, mens det regnes som okkupert hvis det underlegges den erobrende stats militære administrasjon. De aktuelle delene av Vestbredden er altså underlagt Israels militære administrasjon, og dermed, teknisk sett, okkupert. Hvorvidt Israel har rett til å videreføre denne okkupasjonen og, på et senere tidspunkt, eventuelt annektere landet, det blir en annen diskusjon.

Leseren som gjorde oss oppmerksom på denne feilen, er den første som har gjort krav på "ærlighetsgarantien" som knesettes i vårt manifest (selv om feil har forekommet også tidligere, dessverre), og vi ser oss med dette nødt til å åpne "feilkatalogen" for en notering.

 


 

 

Vi kan kontaktes via epostadressen postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') .