Sakset fra Dagbladet, 07.11.2004
Terrorteologer og verdidiskriminering

Walid al-Kubaisi, Forfatter

På den arabiske nettsiden av Det islamske forbundet, skriver Gozlan at Dørum har innvilget støtte på 4 millioner kroner til å bygge et misjonssenter. Han ber muslimene om å støtte bygging av misjonssenteret, fordi de trenger 24 millioner kroner ekstra for å driver misjon blant nordmenn. Da jeg siterte dette i Dagbladet 18.10 beskyldte Gozlan meg for løgn. For å forspille beviset har Gozlan slettet den arabiske nettsiden. Et slikt bedrag er et islamistisk mesterverk.

Gozlan hevder at Forbundet ikke har mottatt en eneste krone som støtte. Dette er løgn! Jan Simonsen sier at Forbundet  mottok kr.270 000 bare i fjor, og krever at Forbundet overvåkes fordi det støtter selvmord. (http://pub.tv2.no/nettavisen/innenriks/article284303.ece) Støtten fra folkets skattepenger brukes av Forbundet for islamistisk misjon. Beviset er følgende: Gozlan skriver selv til en kvinnelig konvertitt: ”Ellers kan du gjerne besøke oss i våre nye lokaler på Calmeyers gate 8 i Oslo. Vi planlegger å starte en egen avdeling for nye konvertitter”. (http://www.islam.no/newsite/content/default.asp?Action=ViewFAQ&nTopPage=5&nPage=&nFAQID=1716)


Gozlan sier at den høyt respekterte islamske lærde Yusuf al-Qaradawi aldri har kommet med fatwaer om å drepe sivile. Han utfordrer meg å komme med bevis. Her driver Gozlan et forsettelig bedrag: al-Qaradawi gav fatwaen om å drepe sivile amerikanere da han holdt en tale i journalistlaget i Kairo 3.9.2004. Liberale og sekulære muslimer krevde at han sendes til Guantanamo for avhør. Han gav fatwa om å drepe fritenkere og frafalne muslimer. Dette står i avisen Al-Ahram al-Arabi den 3.7.03. Han gav en rasistisk islamistisk fatwa om å drepe jødiske fostere i deres mødres mager. Dette vakte humanistiske muslimers harme, som forfattet et brev til generalsekretæren i FN om å dømme Al-Qaradawi som terrorist. Jeg ber alle om å lese det dokumenterte brevet på engelsk for å avsløre Gozlans offentlige bedrag: (http://www.metransparent.com/texts/arab_liberals_appeal_to_un_for_int_court_against_terror_fatwas_english.htm) I brevet kan man lese om en annen terrorist som sitter med al-Qaradawi og den norske imamen Mehboub ur-Rahman i Det europeiske fatwarådet. Han er Rashid al-Ghannoushi som også legitimerer mord på sivile. Den amerikanske ambassadøren i Tunisia nektet å møte ham for ” al-Ghannoushi snakker med to tunger.” Den samme grunn som gjorde at jeg nektet å stille opp i NRK med Gozlan.

Den kjente journalisten Dr. Osama Fawzi skrev i Arab Times: al-Qaradawi er pedofil og i USA kan han fengsles på livstid eller dømmes til døden i den elektriske stol. Det er fordi han er gift med barnet Asma som er 60 år yngre enn ham og fordi han legitimerer pedofili med fatwaer. (http://www.arabtimes.com/osama2/doc42.html). Denne pedofile terrorteologen har velsignet Det islamske forbundet med anbefaling som Gozlan skryter av. Derfor har Gozlan rett når han påstår at jeg er bidragsyter til polarisering og ”vi-dem”-tenkning: Jeg er imot diskriminering basert på rase, hudfarge, religion og tro. Men jeg er for verdidiskriminering: Når lovene og staten tolererer intoleranse, er det sunn fornuft å diskriminere morderske verdier som forakter menneskeverdet. Verdidiskriminering er folkets egen nødverge mot selvdestruktive verdier som Forbundet og Al-Qaradawi står for; antisemittisme, hat, religiøs fanatisme, dobbeltmoral og dobbel tale. Med illusoriske ambisjoner drømmer al-Qaradawi om at islam overtar makten i Europa: ”Profeten lovet oss å erobre Kostantinopel og Roma. Kostantinopel (Istanbul) ble erobret og islamisert. Nå er det Roma. Det vil si at muslimene vil erobre/islamisere Europa.” Slik forkynner al-Qaradawi. På sin nettside: (http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=3457&version=1&template_id=119&parent_id=13) Misjon blant nordmenn, er Gozlans bidrag til islamisering av Norge.

Gozlan påstår at Forbundet er et uavhengig trossamfunn. Det er riktig at det er registrert som uavhengig. Faktum er at Forbundet er nær knyttet til muslimbrødrene, kreften som produserte alle terroristiske islamister. Å støtte og tolerere dette islamistiske prosjektet, er Europas kollektive selvmord.

 

 

Tilbake til HonestThinking