Qaradawi om sivile amerikanere i Irak

HonestThinking presiserer debatten mellom al-Kubaisi og Ghozlan

 

I debatten mellom Walid al-Kubaisi og Ghozlan i Dagbladet, hevder al-Kubaisi at Qaradawi har utstedt fatwaer som oppfordrer til drap på sivile amerikanere i Irak. Til dette skriver skriver Ghozlan i sitt innlegg 01.11.2004:

 

Enda mer alvorlig er det når al-Kubaisi hevder at al-Qaradawi selv har utstedt fatwaer som tillater drap på sivile amerikanere. Al-Qaradawi har gang på gang, både skriftlig og muntlig, understreket at sivile må beskyttes og at et hvert angrep på uskyldige personer er å anse som en stor synd i islam. Jeg utfordrer al-Kubaisi til å komme med en eneste, sann og ekte, uttalelse av al-Qaradawi som kan bevise det han sier.

 

Videre skriver Ghozlan i sitt siste innlegg 13.12.2004:

 

Når Al-Kubaisi forsøker å bevise «løgnene» om at al-Qaradawi har utstedt fatwaer som tillater drap på amerikanske sivile, henviser han til medieklipp her og der. Til dette er å si at Al-Kubaisi ikke følger helt med i den arabiske debatten.

 

HonestThinkning rapporterer hva Qaradawi har sagt (i den arabiske debatten) om sivile amerikanere i Irak

 

23 august 2004 utstedte 93 muslimske ledere en fatwa som oppfordret til kamp (jihad) mot de amerikanske okkupasjonsstyrkene (ikke sivile!) i Irak. Fatwaen ble trykket i Al-Quds Al-Arabi og var signert av flere fremtredende medlemmer av det muslimske brorskap, bla Qaradawi. Utdrag av denne fatwaen finnes i oversettelse hos Memri.

 

Deretter, på en konferanse under navnet “Pluralisme i islam”, som ble avholdt av Egyptian Journalists’ Union i Kairo (30.08.2004), uttalte Qaradawi dette om kampen mot amerikanere i Irak:

 

Alle amerikanere i Irak er stridende. Det finnes ingen forskjell mellom sivile og soldater. Man skal bekjempe dem, for de amerikanske sivile kom til Irak for tjene okkupasjonen. Kidnappingen og henrettelsen av amerikanske sivile i Irak er en [religiøs] plikt, som har til hensikt å få dem til å forlate Irak umiddelbart. Men skjending av lik er forbudt i islam. (Rapportert i Al-Sharq Al-Awsat, London 02.09.2004).

 

At Qaradawi hadde utstedt denne fatwaen ble senere bekreftet av Isam Talima, Qaradawis førstesekretær. Imidlertid, ti dager etter uttalelsen i Kairo, etter at det var oppstått en mediestorm rundt Qaradawis uttalelser, sendte Qaradawi en fax til Al-Hayat London Daily hvor han sier dette:

 

Enkelte medier har hevdet at jeg har utstedt en religiøs rettskjennelse [dvs en fatwa] som hevder at det er en religiøs plikt å drepe sivile amerikanere i Irak. Disse påstandene er ubegrunnede. Jeg har ikke utstedt en fatwa om dette. På Egyptian Journalists’ Unions konferanse for noen dager siden, ble jeg spurt om det er legitimt å bekjempe okkupasjonen i Irak, og jeg svarte at dette er tillatt. Etterpå ble jeg spurt om amerikanske sivile i Irak og jeg svart bare: ”Finnes det sivile i Irak?”.

Det er allmennkunnskap at i fatwaer om slike saker bruker man aldri uttrykket ”å drepe”, men ”å kjempe”, som er mer omfattende enn å drepe og som ikke nødvendigvis innebærer å drepe. Dessuten, jeg har fordømt gisseltagning* en rekke ganger og har forlangt at gislene blir satt fri og at deres liv ikke trues (Al-Hayat London Daily, 09.09.2004).

 

*NB! Qaradawi har fordømt gisseltagning av de to franske journalistene Christian Chesnot og Georges Malbrunot, med begrunnelse i at disse ikke bidrar til okkupasjonen, men rapporterer amerikanernes overgrep. De to franske journalistene ble da også løslatt! Vestlige medier ble bestyrtet over denne ”mysteriøse” gesten, men hvis de hadde viet oppmerksomhet til fatwene som er blitt utstedt fra International Association of Muslim Scholars, en organisasjon som ledes av Qaradawi, ville løslatelsen fortont seg som forventet.

 

Ved en senere anledning presiserer Qaradawi hvem han regner som sivile og ikke:

 

[Sivil er enhver] som ikke tar del i kamphandlinger og som ikke hjelper okkupasjonsstyrkene. [På den annen side,] den som hjelper okkupantene har lik status som dem. Okkupasjonen [i Irak] er en krig mot muslimer og enhver som hjelper okkupantene har samme status som militære. (Al-Quds Al-Arabi, London 23.09.2004).

[I den samme artikkelen påpeker Qaradawi at dette gjelder også for muslimer som hjelper okkupantene].

 

Disse sitatene og mye annet relatert stoff ligger hos Memri.  HonestThinking kommenterer

Qaradawi hevder altså at han er imot drap av sivile i Irak. Man må imidlertid ta i betraktning at Qaradawis definisjon av ”sivil” verken svarer til vanlig språkbruk eller internasjonal lov. Ifølge Qaradawi har alle mennesker som hjelper okkupasjonsstyrkene, selv om de ikke bærer våpen eller uniform (feks helsepersonell, forretningsfolk, tolker, ingeniører, internasjonale valgobservatører osv), lik status som militære. Ghozlan kunne godt ha gjort oppmerksom på dette i debatten med al-Kubaisi.

 

Av Jens Tomas Anfindsen, redaktør, HonestThinking.org