Dette innlegget ble publisert av Fædrelandsvennen (fvn.no) 22.04.2021.

 

Rosa meningstvang

 

Ole Jørgen Anfindsen, lektor, Asker

En stor takk til John Victor Selle for et glimrende innlegg her i avisen 13. april! Dette er en sak som også opptar muslimer.

Så vidt jeg kan forstå, er det bred enighet både blant kristne og muslimer om at alle mennesker skal møtes med respekt, også dem man er uenig med, eller dem man mener har tatt ukloke valg.

Som muslim tror jeg for eksempel at det vil være best for de aller fleste mennesker å identifisere seg med sitt biologiske kjønn. Dels fordi kjønnskromosomene (XX eller XY) har betydelige konsekvenser for hver enkelt av oss. Dels fordi både Bibelen og Koranen gang på gang understreker betydningen av at Gud har skapt oss som kvinner og menn.

Jeg ønsker altså ikke å fordømme noen som opplever at de ikke passer inn i et «A4-format» hva gjelder legning eller kjønnsidentitet.

Men jeg forventer også samme holdning tilbake. Dessverre ser vi stadig flere indikasjoner på at sterke pressgrupper ønsker det annerledes, hvilket jeg oppfatter som uttrykk for intoleranse og trangsyn.

En ting er at kristne, muslimer og andre som står for det vi løst kan kalle et tradisjonelt syn på kjønn og samliv, bør stå skulder ved skulder i denne typen spørsmål.

En annen ting er at «vanlige folk», som kanskje ikke er spesielt religiøse, og kanskje heller ikke har så sterke synspunkter på problemkomplekset rundt kjønn og samliv, bør våkne opp og se hva de aktuelle pressgruppene ønsker å påføre våre barn og ungdommer.

Det vi nå aner konturene av, er nemlig ikke godhet, frigjøring og toleranse, men heller meningstvang og totalitære holdninger i forførende rosa innpakning, med potensial til å gjøre stor skade både på enkeltmennesker og samfunn. Dette bør alle rasjonelle mennesker av god vilje si nei til.

Som Selle så treffende sier det: «En ideologi som krever at vi endrer språk og forståelse av virkeligheten, er totalitær».

 

Tilbake til HonestThinking