Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
  [ HJEM ]
 
 
Klipp fra norske og skandinaviske medier

Vi har også en egen side med lenker til relevante nettsteder. I listen nedenfor er fokus på enkeltstående kronikker og artikler, ikke på nettstedene som sådan.


 

 • Kulturen i samfunnet legger grunnlaget for fremskritt. Kronikk, Aftenposten 04.11.2004. Finnes en forbindelse mellom kulturen i et samfunn og økonomisk og demokratisk utvikling? FNs utviklingsrapport, som nylig ble lagt frem i Oslo, avviser en slik sammenheng. FN-rapporten går dermed på tvers av forskningens funn, som viser at kulturelle vilkår er avgjørende for hvordan et samfunn lykkes, økonomisk og politisk, skriver Sigurd Skirbekk, professor i sosiologi.
 • Jeg er bekymret for Norge. Kronikk, Aftenposten 18.03.2006. HVILKET SAMFUNN, HVILKEN FREMTID? Et stadig sterkere islam i Norge gjør meg bekymret. Hvilket samfunn skaper vi, hvilken fremtid gir vi våre barn? Jeg bor på Grønland i Oslo og er blant dem som først får se hvordan samfunnet hurtig endrer seg. Av religionsviter TORE KJEILEN, redaktør for LexicOrient.com.
 • "Sivilisasjonenes sammenstøt". Kommentarartikkel, Aftenposten 14.02.2006. For et tiår siden lanserte amerikaneren Samuel Huntington sin bok om sivilisasjonenes sammenstøt. Boken vakte både forargelse og begeistring. Er Huntingtons teser mer aktuelle i dag enn for 10 år siden? Av HALVOR TJØNN.
  Se også Aftenpostens grafiske oversikt over verdens sivilisasjoner.
 • Dialogens fallitt? Kommentarartikkel, Aftenposten 04.02.2006. Muhammedstriden bærer i seg mange av vår tids store spørsmål. Ytringsfrihet og sivilisasjonskonflikt, respekt og ydmykelse, dialog og konfrontasjon. [...] For det finnes en verdikonflikt der dialogen slutter og konfrontasjonen begynner. Og erkjennelsen av denne konfrontasjonen er en forutsetning for dialogens kvalitative ærlighet. Det finnes motsetninger som ikke lar seg skjule i en slags velviljens tåkehav. Av HARALD STANGHELLE.
 • Fremtidens befolkning i Norge. Kronikk, Aftenposten 30.01.2006. FREMTIDENS NORGE. Kan etniske nordmenn bli en minoritet i Norge? Spørsmålet er blitt diskutert med styrke i norsk offentlighet. Svaret er at det kan skje i midten eller slutten av vårt århundre. Men det er stor usikkerhet knyttet til tallene. Av Ole Jørgen Anfindsen, redaktør HonestThinking.
 • "Nästa offer för hedersmord är en infödd svensk man". Dagens Nyheter 19.01.2006. Forskare varnar fyra år efter mordet på Fadime: Situationen är mycket allvarligare än många föreställt sig. Det är inte bara kvinnan i en kärleksrelation som drar skam över sin familj. Spelreglerna i hedersmordens kyskhetskultur är att mannen är medskyldig och att båda ska dödas av kvinnans manliga familjemedlemmar. Den som är etnisk svensk man - du själv, din son, din bror eller din bäste vän - kan bli nästa hedersmordsoffer. Det skriver statsvetaren och sociologen Rasool Awla som ingår i en nordisk forskargrupp som studerar "våld och kön" i de fem nordiska länderna med koppling till hedersmorden.
 • Hvorfor er der forvirring om racismebegrebet? Jyllands-Posten 11.01.2006. Over for bestræbelsen på at ændre ordet "racisme"s betydning har de europæiske ledere og pressen snorksovet i timen. I stedet for at holde fast i begrebets rette indhold har politikere og journalister, der burde vide bedre, i hobetal fremhævet sig selv ved at eftersnakke vrøvlet, skriver kronikøren. Af Ole Hasselbalch, professor, jur.dr.
 • Andre spesielt anbefalte artikler finnes her >>>

 


NB: artiklene nedenfor er sortert på dato. Noen ganger tar det litt tid før vi blir oppmerksomme på ting som bør tas med, og det betyr at nye artikler noen ganger blir tilføyd et stykke ned på listen. Bla derfor litt nedover og se etter nye artikler dersom du ønsker å holde deg oppdatert.

 • Troverdighet for de utvalgte. Aftenposten 29.06.2006. Shabana Rehman og andre islamkritikere av muslimsk opprinnelse hyldes i Norge. De har liten støtte i etniske miljøer, men det kan se ut til at storsamfunnet trenger dem for å bekrefte egne fordommer. Av OMAR TANWEER og SHOAIB SULTAN, Skribenter.
 • Biologismens brune skygger. Dagbladet 27.06.2006. BIOLOGI: Å betrakte mennesker som resultat av naturlig seleksjon er umulig uten at sosialdarwinismen stikker hodet opp av graven. Og enhver med interesse for biologi og menneskesyn er tvunget til å ta katastrofene den utløste med i beregningen. At Bjørn Vassnes avviser dette (Dagbl. 18.6) lover ikke godt. Av Markus Lindholm, Stipendiat i biologi.
 • Islam: En ny verdensorden? Aftenposten 26.06.2006. Akademisk, tettpakket studie av historien om hvordan islam er blitt betraktet fra kristent synspunkt. Av SHOAIB SULTAN, statsviter.
 • Økende splid mellom muslimer og Vesten. Aftenposten 25.06.2006. Folk fra Vesten ser på muslimer som fanatiske, voldelige og intolerante, mens muslimer i Midtøsten og Asia mener at folk fra Vesten er umoralske, egoistiske og grådige.
 • Program for islamiseringen av Norge. Document.no 24.06.2006. Det var under en jubileumsmarkering i Riksbygningen på Eidsvoll for noen år siden. "Alle" var der, med statsminister Bondevik i spissen. Da sto Lena Larsen frem og fortalte forsamlingen at det er uvant for muslimer ikke å være i flertall. - Men vi jobber med saken, sa hun. Nå har Larsen arbeidet med "saken" på Universitetet i Oslo, der hun studerer "islamsk rettstenkning i møtet med dagliglivets utfordringer: fatwaer som løsningsforslag for muslimske kvinner i Vest-Europa." Det er med andre ord innføringen av en norsk sharia Lena Larsen arbeider med.
 • Ansiktsslør er problematisk. Kronikk, Aftenposten 24.06.2006. FORBUDET MOT SLØR. Osloskolene kan nå innføre forbud mot ansiktsslør, niqab. Den fremstående norske muslimen Lena Larsen støtter forbudet. Hun mener at enkelte muslimer i Norge ikke tar nok hensyn til norske verdier i denne debatten.
 • »Demokrati? Det er et eventyr, man bilder os ind«. Berlingske Tidende 24.06.2006. Af Lone Theils. Hun stod til Muhammed-demonstrationen og råbte hadefulde slagord mod Danmarks ambassade i London i februar. Fem måneder senere forsøgte vi at afdække, hvad der går for sig bag sløret på en 20-årig islamist, der kun har foragt til overs for demokrati og vestlig lovgivning .
 • Farshad Kholghi: Sig nej til frihedens fjender. Berlingske Tidende 22.06.2006. Af Farshad Kholghi. Vores verden havde set anderledes ud, hvis vi havde været trofaste og standhaftige "roligans" i finalen om de universielle frihedsværdier.
 • Vi kan ikke flykte fra naturen. Dagbladet 18.06.2006. JEG KAN selvfølgelig ikke her gi noen oppskrift på hvordan en mer biologisk orientert menneskeforståelse skal løse disse utfordringene [...]. Når jeg likevel kan si at dette representerer det mest lovende forsøket på å komme ut av den hengemyra jeg skisserte, er det fordi det ikke finnes noen vei utenom en forståelse av kulturelle/sosiale/politiske fenomener som tar hensyn til at evolusjonen har utviklet visse psykologiske trekk ved oss som vi ikke kan flykte fra - uansett hva biologifornektende teoretikere måtte fabulere om. Av Bjørn Vassnes, forskningsjournalist.
 • Er Norge virkelig flerkulturelt? Kronikk, Aftenposten 18.06.2006. INTEGRERINGSDEBATTEN. Det er blitt populært å stille krav til innvandrere. Nå må det også stilles krav til hvilken retning og form det norske samfunnet skal ha i fremtiden. Målet bør være et flerkulturelt samfunn og ikke assimilering av etniske og språklige minoriteter. Av Leder i NorskInnvandrerforum,tidligere bystyre-representant i Oslo, ATHAR ALI, leder i Norsk Innvandrerforum.
 • Flere norske blir muslimer. Siste.no 17.06.2006. Terrorbomber, bråk rundt Muhammed-karikaturer og hijab-debatt har ført til at flere etnisk norske konverterer til islam.
 • Forfatter tiltalt for muslimhets. Dagbladet 13.06.2006. Rettssaken mot Oriana Fallaci er igang.
 • Hatpropaganda spres over hele verden. Vårt Land 07.06.2006. Skolebøker godkjent av saudiarabiske myndigheter påstår at jøder og kristne er muslimenes fiender. Kapitalsterke krefter bidrar til å spre dem.
 • Et folkelig fellesskap. Aftenposten 02.06.2006. Forutsetningen for å skape og videreføre en fredelig nasjonalstat som Norge, er et sterkt folkelig fellesskap. Et felleskap med stor grad av tillit og sammenhørighet borgerne mellom. En sammenhengskraft tuftet på et ”vi”, der ”vi” er basert på felles språk, grunnverdier og sentrale kulturelle trekk. Av Hege Storhaug, informasjonsleder i Human Rights Service.
 • Eksperter og medier svikter. Aftenposten 02.06.2006. MIDTØSTEN-KONFLIKTEN. Når sentrale eksperter har samme mening om en konflikt, driver selektiv historieskrivning og lar målet helliggjøre middelet, blir det på sikt en fare for vårt demokrati. Og ekspertene blir ikke motsagt av journalister som sympatiserer med dem. Av leder INFO Midtøsten, SAMUEL BODD.
 • Respektløs respekt. Dagbladet 02.06.2006. YTRINGSFRIHET: I et pluralistisk samfunn må vi tåle å bli krenket. Av Kenan Malik, Britisk skribent og forfatter.
 • A-gjengmedlemmer tatt med AG3 og Kalasjnikov. Dagbladet 01.06.2006. FARLIG MILJØ: Politifolkene var bevæpnet under fengslingen av de tre narko- og våpensiktede mennene i Oslo Tinghus i ettermiddag. De ble arrestert med over 60 kilo amfetamin, automatvåpen, revolvere og pistoler i Oslo.
 • Kristne barn kidnappet i Pakistan. Magazinet 29.05.2006. Islamister i Pakistan kidnappet barn fra kristne for å selge dem på svartebørs som slaver eller som organdonatorer. Misjonærer kjøpte dem fri.
 • Freud, Marx og postmodernismen. Dagbladet 28.05.2006. Hvilken relevans i det postmoderne samfunn har Freud og Marx? Individualisering og fragmentering har ikke gjort behovet for psykoanalysen mindre. Og globalt har det oppstått nye klassemotsetninger som kan aktivere marxismens ideologikritikk på nytt.
  Av Øystein Nilsen, Doktor i sosiologi.
 • Norske muslimer stemmer rødt. Dagbladet 28.05.2006. I EN UNDERSØKELSE som TNS Gallup har utført for TV2 kommer det frem at 83 prosent av norske muslimer stemte på SV eller Arbeiderpartiet. Tallene er interessante, men ikke særlig sensasjonelle. Av Akhtar Chaudhry, Bystyrerepresentant (SV).
 • Ærlig tenkning. Torbjørn Røe Isaksen om sitt møte med en av HonestThinking-redaktørene (JTA).
 • Islam kan fremme religiøs toleranse. Aftenposten 26.05.2006. Min påstand er at islam inkluderer og tolererer alle mennesker uansett tro/ikke-tro. Det Koranen reagerer på, er urettferdighet. Av Osamah Rajpoot, teologistudent, Universitetet i Oslo.
 • Norge er et muslimsk paradis. Nettavisen 26.05.2006. Norge er svaret på muslimenes paradis, mener SV-politikeren Akthar Chaudhry.
 • Tyrkiets rolle. Jyllands-Posten 24.05.2006. Tyrkiet som brobygger mellem Vesten og islam? Muhammed-sagen fortæller en anden historie, skriver Ralf Pittelkow. Af RALF PITTELKOW.
 • Kristne holdes nederst på rangstigen i Pakistan. Magazinet 24.05.2006. Den pakistanske biskopen Mano Rumalshah hevder at den kristne minoriteten undertrykkes, til tross for sin historiske tilknytning til landet.
 • USA har fått et offisielt språk. Dagbladet 20.05.2006. Landet har tidligere ikke hatt noe offisielt språk, men nå har Senatet vedtatt at det skal være engelsk. Loven må godkjennes av Kongressen og underskrives av president George W. Bush før den er gyldig. I så fall blir den USAs første språklov - og et stort tilbakesteg for integrasjons-politikken, ifølge kritikere.
 • «Ja, vi elsker» på andre språk. Dagbladet 20.05.2006. NASJONALSYMBOLER: Et innspill om å oversette nasjonalsangen til andre språk har skapt reaksjoner. Det startet som en humoristisk og gimmick i en flerkulturell avis, og ble til en politisk debatt om inkludering og ekskludering. Av Majoran Vivekananthan Redaktør i den fler- kulturelle avisen Utrop.
 • Skiller «vi» og «de andre». Klassekampen 18.05.2006. Kunnskapsløftets læreplan presenterer skolens verdigrunnlag ut fra et «vi» som hverken er minoritetsspråklig eller minoritetskulturelt, mener forskere.
 • Den stygge freden. Dagbladet 18.05.2006. Hvor mange historier om misbruk av mindreårige tåler de fredsbevarende styrker?
 • Fallaci-koden av Brendan Bernhard. Bakgrunden till EU:s Medelhavssamarbete eller Barcelonaprocessen. Den italienska journalisten och författarinnan Oriana Fallaci har ställt frågan: "Är den muslimska invandringen till Europa en konspiration?"  Oversatt utdrag fra Bernhards bok.
 • Det besværlige hodeplagget. Dagbladet 15.05.2006. Vi blir spyttet på, kalt terrorister og behandles som barn, sier kvinnene som bruker hijab.
 • Professoral selvforherligelse. Dagbladet 07.05.2006. FREMSKRITTSPARTIET: Professor Odd Nordhaug må ha et selvbilde større enn noe speil i vanlige hjem, det synes inflatert på nivå med tysk nivå på tidlig 20-tall. Hans innlegg den 4.5 er fylt av forakt, nedrakking og besserwisserhet overfor dem han ikke liker. Av Einar Kr. Steffenak, Lektor.
 • Har ikke menneskene gener?. Dagbladet 06.05.2006. VITENSKAP: Det er bra at Dag O. Hessen gir Richard Dawkins, kanskje verdens viktigste tenker i dag, noe av den honnøren han fortjener i sin kronikk 1/5. Det er ikke bare på internett at Dawkins har satt spor etter seg, og heller ikke kun innen biologien. Innen antropologi, filosofi, datavitenskap, lingvistikk, økonomisk teori og ikke minst innen psykologien, kan man nesten ikke lese en bok i dag uten å støte på henvisninger til Dawkins. Det er heller ikke alle forunt å være opphav til en ny forskningsdisiplin (memetikken) og gudfar til en annen, evolusjonspsykologien. Av Bjørn Vassnes, Forskningsjournalist.
 • Hvor folkelig er Carl?. Dagbladet 06.05.2006. Frp-koden bygger på statsadelens arrogante avstand til folk flest. Av Magnus E. Marsdal.
 • Fr.p.: Den nye høyrebølgen. Aftenposten 05.05.2006. Fremskrittspartiet er i medvind som Høyre for 25 år siden. Den gang het fenomenet høyrebølgen. Ved stortingsvalget i 1981 fikk Høyre sensasjonelle 31,7 prosent, og Willoch-regjeringen tok over. Men hva representerte høyrebølgen? Av TOR BJØRKLUND.
 • Fugelli og Fremmedfryktpartiet. Dagbladet 04.05.2006. FRP: Per Fugelli er landets mest uredde debattant og en uhyre verdifull kraft i norsk offentlig debatt. Der gamle radikalere systematisk tier, stiger han alene opp til berget og utbasunerer sin vrede over fremmedhat, intoleranse og rystende mangel på nestekjærlighet. Av Odd Nordhaug, Professor ved Norges Handelshøyskole.
 • Dmitris blogg pirker i nyhetsmonopol. Nesteklikk 04.05.2006. En flyktning fra Europas siste diktatur irriterer svensk nyhetsmonopolist med å vise hvordan demokrati og ytringsfrihet fungerer i Internett-alderen.
 • Rasismen ute av kontroll. Dagbladet 04.05.2006. Bølge av rasistiske drap i Russland. Volden øker kraftig, hevder Amnesty.
 • Livet gjennom genetiske briller. Kronikk i Dagbladet 01.05.2006. Det er nå 30 år siden Richard Dawkins utga «The Selfish Gene» - ei bok enkelte har betegnet som en av historiens viktigste. Dawkins har generert fundamentalt nye innsikter. Men er ikke mennesket mer enn summen av sine gener? Jo visst! Dag O. Hessen, Professor i biologi ved Universitetet i Oslo.
 • Franske fristelser. Dagbladet 30.04.2006. Kan den nye franske innvandringsloven være noe for Bjarne Håkon Hanssen? Politisk kommentar av Simen Ekern.
 • Integrering - nye muligheter. Dagbladet 30.04.2006. Integrering handler ikke om at en bestemt gruppe i samfunnet skal tilpasse seg norsk kultur og arbeidsliv. Integrering handler om nye muligheter for norsk kultur, samfunn, arbeidsliv og enkeltindivider, skriver kronikkforfatterne. Av Ingmar Meland, Forum for kunnskap og kultur (FOKK).
 • Ein livsviktig dialog. forskning.no 29.04.2006. Det finst islamske intellektuelle som ønskjer å innføre sharialover i vestlege demokrati. Kva gjer vi med dei? Av Tore Oksholen, Journalist, NTNU.
 • Her har du ingen adgang, Erik Solheim!. Magazinet 29.04.2006. Utviklingsminister Erik Solheim etterlyste steder i verden der "andre" ble stengt ute fra veinettet. - Her er svaret, sier leder i Norsk Israelsenter Erez Uriely.
 • Et påbegynt kulturelt selvmord. Aftenposten 28.04.2006. Utlendingsloven. Det er alvorlig når en fast spaltist i landets ledende avis feilinformerer. Av HEGE STORHAUG, Human Rights Service.
 • Integrering uten minoriteter. Kronikk i Aftenposten 27.04.2006. Det kan se ut som "det flerkulturelle Norge" er blitt en sysselsettingsarena for etnisk norske borgere. Organisasjoner som jobber iherdig mot diskriminering har selv ofte ingen ansatte med etnisk minoritetsbakgrunn. Av AREZO NAGHAVIAN.
 • Tuftet på nasjonalisme og antisemittisme. Aftenposten 27.04.2006. Hamas' prinsipprogram - bedre kjent som Hamas-pakten, eller "charteret" - har 36 artikler, fordelt på fire hovedavsnitt.
 • Utydeligheten etter Stubberud. Dagbladet 27.04.2006. YTRINGSFRIHET: Forfatter Tore Stubberud har åpenbart rett i at «Det har skjedd noe med språket vårt etter karikatursaken», som han sier i sin kronikk i Dagbladet 22.4. Like åpenbart er det at han ikke har rett i de neste påstandene. Av Steingrímur Njálsson, forfatter og statsviter.
 • Utydeligheten etter karikaturene. Dagbladet 22.04.2006. Det politiske islam har tatt folk som skriver som mentale gisler. Karikaturstriden har fylt meg med en maktesløshet som jeg aldri trodde jeg skulle oppleve. Ytringsfriheten er blitt handelsvare, skriver Tore Stubberud.
 • Store dilemmaer - uten enkle svar. Dagbladet 22.04.2006. Dagbladet stiller på lederplass torsdag 20. april spørsmål ved min studiereise til Danmark for å lære av erfaringene knyttet til tvangsekteskap, familiegjenforening og språktester. Bjarne Håkon Hanssen, Arbeids- og inkluderingsminister.
 • Krigen mot jødene. Dagbladet 21.04.2006. Her er programmet til Hamas.
 • Norsk observatør steinet av israelske bosettere. Aftenposten 21.04.2006. Rasende israelske bosettere steinet torsdag Tore Heen Ottesen og andre utenlandske observatører i Hebron på Vestbredden.
 • Banket vettskremt 13-åring. Adresseavisen 15.04.2006. Den fremmedspråklige guttegjengen presset seg inn på do i Pirbadet sammen med 13-åringen fra Inderøy, låste døra og slo den vettskremte unggutten.
 • Antisemittismen øker i Europa. Magazinet 15.04.2006. Jødene i Frankrike frykter muslimske voldsgjenger etter drapet på Ilan Halimi i vinter. Boken Jødehat som utgis av Damm forlag, dokumenter at antisemittismen vokser i Europa. Frankrikes 600.000 jøder frykter den muslimske befolkningen på over fem millioner, som gjennom arabiske medier mates med jødefiendtlig propaganda. De husker med gru den unge franske jøden, Ilan Halimi, som i vinter ble kidnappet, torturert og til slutt funnet drept i en forstad utenfor Paris. – Vi torturerte ham fordi han var jøde, sa en av gjerningsmennene fra en gjeng av muslimske innvandrere fra Nordafrika. Flere voldelige episoder er utført av afrikanske innvandrere.
 • Muhammed-karikatur skaper raseri i Italia. Dagbladet 15.04.2006. Det italienske katolske magasinet Studi Cattolici trykket i mars-utgaven en tegning som skal forestille profeten Muhammed i helvete, melder NTB.
 • Karikerte identiteter. Dagbladet 15.04.2006. Når vi kategoriserer mennesker ut fra deres religiøse tilhørighet, gjør vi verden atskillig mer eksplosiv. Av Amartya Sen, Professor, Harvard University. Fikk Nobelprisen i økonomi i 1998.
 • Terroristens mange ansikter. Aftenposten 15.04.2006. I 25 år var Abu Musab al-Suri en handelsreisende i jihad - hellig krig. Terroristen har skjult seg bak et titall dekknavn før han ble avslørt.
 • EU splitter Frp. Aftenposten 14.04.2006. 17 av Fr.p.s stortingsrepresentanter sier ja til norsk EU-medlemskap. 15 sier nei. - Jeg er schizofren og ambivalent, sier Siv Jensen.
 • Islamofobi vårt nye spøkelse?. Aftenposten 12.04.2006. Vi burde bekymre oss også i Norge, kanskje mer her enn i andre land. Vi kom oss riktignok gjennom striden om Muhammed-tegningene uten nevneverdige skader i forhold til de muslimske landene. Men dialogen vi førte med muslimene tok kun sikte på å dempe motsetninger, som rimelig var, men uten en ærlig dialog om de grunnleggende motsetninger mellom våre verdier og ambassadebrennernes verdier. Av Thorbjørn Jagland.
 • Rundt grøten. Dagbladet 11.04.2006. INNVANDRING: Dagbladet har fått i gang en debatt om forskeres vilje og evne til å bidra til folkeopplysning om innvandringsspørsmål. Av Ottar Brox, Professor i sosiologi.
 • Ungdom ødelegger Oslo. Aftenposten 10.04.2006. Kriminell ungdom er i ferd med å ødelegge oppvekstmiljøet i Oslo, fastslår Oslo tingrett. Småjenter blir voldtatt og ranet. Skoleelever blir truet på livet, ranet og banket opp.
 • Den nye rasismen i Norge. Utrop 09.04.2006. Det er upopulært å snakke om rasisme i Norge. Nesten all diskriminering, trakassering og generalisering av etniske minoriteter godkjennes og bortforklares i forsvaret av en ”åpen debatt”. Men rasismen er ikke utryddet selv om ingen vil bruke ordet. Den lever i beste velgående. Av Finn Erik Thoresen, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.
 • Når Dagbladet ikke vil. Dagbladet 09.04.2006. TANKESMIER: Torsdag «avslørte» Dagbladet et «hemmelig nettverk» av ikke-sosialister som «jobber for borgerlig flertall med FrP». Dagbladets problem er at nettverket ikke er hemmelig og ikke har hatt som formål å jobbe for flertall med FrP. Dagbladets journalister visste dette før de skrev. Men hvorfor være etterrettelig hvis det forhindrer et spekulativt oppslag? Av Terje Svabø, Daglig leder Civita.
 • Livredde for Fremskrittspartiet. Dagsavisen 09.04.2006. Høyre-leder Erna Solberg og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) har i fellesskap servert Siv Jensen det hun ønsker seg mest: En «skandalesak» i asylpolitikken. Av Arne Strand.
 • En av ti osloborgere har utenlandsk statsborgerskap. Oslo kommune 07.04.2006. Tallet på bosatte utenlandske statsborgere i Oslo økte i fjor for syvende året på rad.
 • Krever muslimsk verdensstat. Magazinet 07.04.2006. Tusenvis av ytterliggående sunnimuslimer demonstrerte torsdag kveld i Pakistans hovedstad Islamabad med krav om at det innføres fundamentalistiske islamske lover både i Pakistan og verden for øvrig.
 • Judas og Jesus var bestevenner. Dagbladet 07.04.2006. Flere avsløringer fra det hemmelige Judasevangeliet.
 • Judas var ingen judas likevel. Dagbladet 06.04.2006. JUDASEVANGELIET BLE SKREVET på gresk rundt 150 e.Kr.
 • Lav takhøyde i Dagbladet. Document.no 05.04.2006. Konstituert redaktør i Dagbladet, Lars Helle, sier at Astrid Melands anmeldelse av Erling Borges "Et lite stykke Norge" bryter med noen av grunnholdningene i avisen. Snakk om umyndiggjøring!
 • Sivilisasjoner dør av selvmord. Aftenposten 05.04.2006. Ondskapen eksisterer ikke som en egen kraft, den er bare et resultat av at vi i Vesten ikke har vært lydhøre nok. Sivilisasjoner dør av selvmord, ikke av mord.
 • Voldelige opptøyer i Paris. VG Nett 05.04.2006. Bildespesial.
 • Islamfrykt på nett. Klassekampen 04.04.2006. Kommentarartikkel av sjefredaktør Bjørgulv Braanen.
 • Danske muslimer: Rejs jer og protester. Politiken 02.04.2006. Vores profet bliver ikke mindre af en håndfuld karikaturtegninger. Min religion er truet i det her land. [...] Min religion er truet af folk, der selv hævder at tro det samme som mig. Truet af organisationer som Hizb-ut-Tahrir og af folk som Ahmed Akkari, Abu Laban og Raed Hlayhel, der alle hævder at arbejde for at udbrede Guds ord. Men som i virkeligheden arbejder for et helt andet mål - at kontrollere, hvad andre muslimer skal tro, mene og gøre. Af Ibrahim Ramadan.
 • Biskopen som valgte feil fil. Stavanger Aftenblad 01.04.2006. Mediene og makten er i ferd med å jage de annerledes tenkende inn i det skapet som de annerledes lystende nylig forlot.
 • Nest høyest nettoinnvandring noensinne. Nyheter fra SSB 30.03.2006. I 2005 ble det registrert 40 100 innvandringer og 21 700 utvandringer. Nettoinnvandringen lå dermed på 18 400, noe som gjorde fjoråret til et toppår. Bare i 1999 var nettoinnvandringen høyere.
 • Ikke ensidig mislykket. Aftenposten 30.03.2006. Integreringsdebatten. Jeg opprettholder min kritikk av Tore Kjeilens sammenblanding av islamismens fremvekst med diffuse beskrivelser av muslimer generelt. Av ALEXA DØVING, religionshistoriker.
 • Kampen om forståelsen. Dagbladet 29.03.2006. KULTURKONFLIKT: For å skape dialog mellom islam og vesten må vi være åpne overfor «de andres» synspunkter. Av Torgeir Skorgen, Postdok-stipendiat, Romansk institutt, UiB.
 • Forskning og feighet. Dagbladet 28.03.2006. Under tittelen «Norsk innvandrerforskning er feig» refererer Dagbladet (16.03.) kritiske uttalelser om innvandringsforskning fra flere av «de mest profilerte, anerkjente» forskere på feltet. Påstanden er at norsk forskning på innvandring er preget av feighet, politisk korrekthet, selvsensur og tabuer. Mette Andersson (1.am. UiB), Randi Gressgård (1.am. UiS), Øivind Fuglerud (prof. UiO), Christine Jacobsen (forsker UiB), Jon Rogstad (forsker II ISF).
 • Danske tilstander i Norge. Utrop 27.03.2006. En sint araber truer oss på forsida. "Innvandring er vår tids største utfordring", forklarer bildeteksten. Lenger inne i bladet varsler [HonestThinking] en borgerkrig og Sigurd Skirbekk advarer: "Snart er nordmenn en minoritet i sitt eget land". "Noen ganger er vestlige verdier best", fastslår redaktøren på lederplassen.
 • Polarisert islamdebatt er farlig. Aftenposten 27.03.2006. Noe har skjedd. Daglig fylles avisene av debattinnlegg om innvandrere og islam. Mange er bekymret. Noen bruker til og med ordet krig. I en slik situasjon er det viktig med en åpen debatt. Av HELGE SVARE.
 • Nordmenn nr. 8 på IQ-liste. Aftenposten 27.03.2006. En omstridt britisk psykolog rangerer nordmenn på 8. plass på listen over Europas mest intelligente.
 • Menn er smartest. Aftenposten 27.03.2006. Hvorfor vinner flest menn Nobelprisen? Fordi de er mer intelligente enn kvinner, mener to britiske forskere.
 • Dagbladet tester og drøfter lovlig porno. 27.03.2006. "Jeg tror ønsket om den seksuelle skildringen er et uttrykk for en dypt menneskelig lengsel, og etter å se og kjenne igjen det som har med lidenskap, kjærlighet og nærhet å gjøre."
 • Feige innvandringsforskere?. Dagbladet 24.03.2006. I Dagbladet 19. mars kommenterer Anne Britt Djuve et oppslag i samme avis tre dager før, der norske innvandringsforskere karakteriseres som «feige». Av Ottar Brox.
 • Frykt for et todelt samfunn. Aftenposten 22.03.2006. DELTE BYER. I kjølvannet av opptøyene i Frankrike og karikaturstriden rettes nå søkelyset mot en alarmerende utvikling i Europas storbyer: Fremveksten av parallelle samfunn og bydeler totalt preget av ikkevestlige innvandrere. Av TERJE SVABØ, daglig leder, tankesmien CIVITA.
 • Svarte menn i USA taper på alle fronter. Dagbladet 21.03.2006. Svarte unge menn i USA er kriminelle, arbeidsledige og betaler ikke for barna sine. Forskerne slår alarm.
 • Hvilke vestlige verdier?. Dagbladet 17.03.2006. VESTLIGE VERDIER: Kristine Moody i nyhetsmagasinet Memo avslører en arroganse og kunnskapsløshet som ikke er en redaktør verdig. Av Nazneen Khan-Østrem, Høgskolelektor og forfatter.
 • Troens forsvarere. Dagbladet 17.03.2006. Hva med å gjenreise ateismens verdighet? Av Slavoj Zizek.
 • Feige innvandrarforskarar. Bergens Tidende, 17.03.2006. Når innvandrarforskarane taper tiltru, veks innflytelsen til private aktørar som Hege Storhaug i Human Rights Service og brørne Anfindsen i Honest Thinking, skriv journalist Asbjørn Kristoffersen.
 • Norsk innvandrerforskning er feig. Dagbladet 16.03.2006. Norsk forskning på innvandrere er preget av feighet, politisk korrekthet, selvsensur og tabuer, mener forskerne selv.
 • Det finnes et islamistisk korstog. Aftenposten 16.03.2006. Av WALID AL-KUBAISI.
 • Feil om islam og jihad. Aftenposten 16.03.2006. Av journalist Syed Mujahid Ali.
 • Kritiker av islam drapstrues. Aftenposten 15.03.2006. Syriskamerikanske Wafa Sultan dynges ned av drapstrusler etter at hun i en TV-debatt sa at vold ødelegger islam.
 • Misvisende om jihad. Aftenposten 14.03.2006. Av EINAR THOMASSEN, professor i religionsvitenskap, Universitetet i Bergen.
 • Når verdier blir relative. Aftenposten 14.03.2006. FARLIG RELATIVISME. Manifestet mot islamisme utpeker kulturrelativisme som det viktigste hinder for forsvar av universelle menneskerettigheter. Det er en advarsel å ta alvorlig. For relativisme beskytter ikke mot totalitære ideologier. Av ANNE ELLINGSEN, sosialantropolog.
 • Mulla Krekar representerer bare seg selv. Dagbladet 14.03.2006. Norske muslimledere mener det ikke er noen motsetning mellom å være muslim og god borger av Norge.
 • Islam vil seire over Vesten. Dagbladet 13.03.2006. Det blir ingen varig fred mellom Vesten og islam før et islamsk kalifat er gjenreist. Det sier Mulla Krekar. I dette intervjuet gir han et innblikk i de radikale islamistenes tanker i kjølvannet av karikatur-striden.
 • Norske akademikere boikotter Finkelstein. Aftenposten 11.03.2006. Av Henrik William B. Holst og Eirik Bjørge, Studentersamfundet i Oslo, Thor Richard Isaksen, Studentersamfundet i Trondheim, Frode Molven, Spartacus forlag, og Frode Saugestad, LSP forlag.
 • Karikaturstridens lærdommer. Aftenposten 11.03.2006. MANGE ER SKREMT. Er det mulig å lære noe av striden rundt Muhammedtegningene? Det er for tidlig å si om ytringsfrihetens kår i Norge er blitt styrket eller svekket. Flaggbrenningen, truslene og det voldsomme raseriet har nok skremt mange fra å ytre seg om denne typen spørsmål. Det er i tilfelle synd. Redaktør i Magazinet, VEBJØRN K. SELBEKK.
 • Farlig å leve i en fiksjon. Aftenposten 10.03.2006. GYMNASLÆRER PEDERSEN. Mange levde seg helt inn i den fiksjonen AKP skapte for sine medlemmer og andre. At fiksjonen ennå øver tiltrekning, viser mottagelsen av "Gymnaslærer Pedersen". Men å leve seg inn i den innebærer å miste kontakten med virkeligheten. Professor, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, HELGE RØNNING.
 • En forferdelig fransk skjebne. Vårt Land 09.03.2006. Halimi ble kidnappet av en brutal bande som hadde base i bydelen Bagneux sør i Paris [...] I tre uker plaget de ham med slag, stikk og brannsår før de la han naken ut for å dø i nærheten av en T-banestasjon. Av utenriksredaktør Bjarte Botnen.
 • Norge blir norsk lenge. Stavanger Aftenblad 09.03.2006. Om 50-60 år vil mellom en og to millioner nordmenn være etterkommere av innbyggere med innvandrerbakgrunn.
 • Kulturens rolle i det nye Norge. Aftenposten 10.03.2006. POLITIKK FOR EN NY TID. Det flerkulturelle samfunnet er en realitet. Spørsmålet er hvordan vi velger å forholde oss til det. Det kommer ikke til å være enighet om Norges retning, det blir en tøff politisk kamp. Vi kan neppe klare vår tids største samfunnsendring uten kultursektoren. Kultur- og kirkeminister TROND GISKE.
 • Misvisende fruktbarhetstall for Groruddalen. Aftenposten 10.03.2006. Av Svein Blom, forsker i Statistisk sentralbyrå.
 • Fanatikere må marginaliseres. Aftenposten 08.03.2006. MAJORITETEN ER USYNLIG. Det er på høy tid at majoriteten i de vestlige samfunn kommer til syne. Fanatikerne, enten det er antiislamske forskere eller muslimske sektledere, må marginaliseres. Striden rundt karikaturtegningene viser at vi snakker forbi hverandre. Av SHOAIB SULTAN, statsviter, og ASGHAR ALI, Cand. polit.
 • Vi norske og de andre. Aftenposten 07.03.2006. Ghettofisering. Lørdagsrevyen på NRK1 presenterte 4. mars en reportasje som omhandlet tendensen til ghettofisering i det som ble kalt "Oslos nye drabantbyer". Vinklingen var at antallet "ikke-vestlige innvandrere" øker samtidig som stadig flere "nordmenn" flytter ut fra de samme bydelene. Av TINA SKOUEN.
 • Neste stopp Tikka Masalas plass. Aftenposten 07.03.2006. Frykten for innvandrerdominans. Nylig uttrykte byråd Peter N. Myhre sin bekymring for den store andelen innvandrere i enkelte Oslo-bydeler. Hva er det han frykter? Av MOHAMMAD TANVER HUSSAIN.
 • Manifest mot islamisme. Aftenposten 04.03.2006. Salman Rushdie et al.
 • Arven etter autoritære eliter. Aftenposten 04.03.2006. FALSKE OPPRØRERE. Moderne norske eliter har aldri vært gjennom et antiautoritært opprør. De trodde de var antiautoritære da de angrep "undertrykkende" krefter som presteskapet, USA og statlig overvåking. Men de sterkeste autoritære trekk har preget dem som har romantisert tyrannene Lenin, Mao, Pol Pot og Castro. Av Professor ved Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo, NINA WITOSZEK.
 • Hæren må aldri komme heim meir. Friheten 04.03.2006. I Klassekampen driv dei Honest Thinking, særleg på debattsida. I den grad eg har lese innlegg her, er resultatet så langt Lack of Thinking - Mangel på tenking. Ole Anfindsen, Jens Tomas Anfindsen har så langt profilert seg med Lack of Thinking. Av Kjell-Arnt Labukt.
 • »Sharia er vores menneske- rettigheder«. Politikken 04.03.2006. Religion er et kulturelt fænomen på linje med andre kulturelle fænomener - det vil sige noget, der kan omtales, problematiseres, diskuteres ligesom alt andet, der finder sted i offentligheden. Og gud ske tak og lov for det. Af Peer Bundgaard.
 • UDI skal granskes. Dagsavisen 04.03.2006. Utlendingsdirektoratet (UDI) skal granskes etter klage fra den norske ambassaden i Marokko.
 • Norske mediers fremmedfrykt. Aftenposten 03.03.2006. DELTAR IKKE. Norsk debatt om etniske minoriteter er gjennomsyret av fremmedfrykt. Det er lite sannsynlig at sterke muslimske stemmer vil ønske å delta så lenge de ikke blir respektert. Medienes automatiske tenkning om "de andre" som en "trussel" mot Norge er dét som hindrer virkelig dialog i det offentlige rom. Av samfunnsdebattant IFFIT Z. QURESHI.
 • Bernard Lewis, islam og kampen mot terror. Civita 28.02.2006. Hva gikk galt? Uro i Midt-Østen, islamistisk terrorisme og kulturkonflikter her hjemme mellom deler av islam og vestlige liberale verdier gjør det maktpåliggende å forstå islams mange ansikter, skriver Jan Arild Snoen i denne artikkelen.
 • Global rekyl. Dagbladet 28.02.2006. VI HAR ENNÅ antakelig bare sett begynnelsen på utfordringene fra en mer omfattende globalisering, der både kommersielle og verdimessige initiativ og innflytelse går flere veier. Vekstmarkedene i øst og sør vil høyst sannsynlig gi regionene langt større innflytelse, evne til å ta initiativ og evne til å sette tonen både i kommersiell utvikling og i internasjonal verdidebatt. Av Atle Midttun, Professor, Handelshøyskolen BI.
 • Skal vi fjerne all religion?. Dagbladet 28.02.2006. Det religiøse aspektet har en mindre og mindre betydning både i samfunn og politikk. Det religiøse har på få tiår bli gammelt, avleggs og lite adekvat. Av Åse Thomassen, Statsviter.
 • Å si høyt det som er nødvendig. Aftenposten 27.02.2006. Jeg anbefaler Leira, samfunnsforskere og politikere å sette seg inn i masselogikk og massedannelse. I vår tid med massemediers dominans går massedannelsen antagelig raskere enn tidligere. Om snillheten vedvarer, ender det vel med at SV boikotter danske varer. Av Nina Karin Monsen, filosof og forfatter.
 • Mediene må også endre seg. Aftenposten 27.02.2006. Mitt hovedpoeng er at personer med minoritetsbakgrunn bare får delta i debattene på meget selektive og sentimentale premisser. Av Ali Hagi, student, tidligere leder av Somalisk studentforening.
 • Misvisende om unge innvandrere. Aftenposten 27.02.2006. Minoritetsjenter. I en artikkel i Aftenposten den 21. februar med tittelen, "Unge jenter jobber mest" omtales tall fra Statistisk sentralbyrå som belyser sysselsettingssituasjonen blant innvandrerungdom. Av Bjørn Olsen, rådgiver, Statistisk sentralbyrå.
 • Moren til mislykket selvmordsbomber skuffet. VG Nett 27.02.2006. Wafas største drøm var å bli selvmordsbomber.
 • Sett fra Arabia. Dagbladet 25.02.2006. Vi har fått et bilde av muslimer (og arabere) som horder som skaper hat mot Vesten. Det er et nifst bilde hentet fra virkeligheten, men det er ensidig, skriver Unni Wikan fra sin siste reise.
  Unni Wikan, Professor i sosialantropologi.
 • Islam på norsk. Klassekampen 25.02.2006. De norske muslimske miljøene er små og organisert etter nasjonal tilhørighet, sier islam-ekspert Kari Vogt. Hun avviser politisk islam som maktfaktor i Norge.
 • Når frykt fører til selvsensur. Aftenposten 25.02.2006. FRYKTENS VIRKNINGER. Antagelig tier vi av frykt ganske ofte. Kanskje er frykten rasjonell og moralsk høyverdig, kanskje er den ikke det. Frykt for islamistisk terror legitimerer ingen respektfull særbehandling av islam. Nå er det fare for at selvsensur blir en vane. Av KJELL MADSEN.
 • Mediene preges av islamofobi. Aftenposten 25.02.2006. I artikkelen "Krigerprofet og religionsstifter" over to hele sider i Aftenposten 10. februar gjengir journalist Halvor Tjønn det omfattende livet til profeten Muhammed på en dramatisk forenklet og ensidig måte. Av MOHAMMAD AZHAR.
 • Åpen antisemittisme vokser. Aftenposten 24.02.2006. BENEKTER HOLOCAUST. Antisemittismen i den arabiske og muslimske verden er ikke lenger noe marginalt. Nå viser man den åpent med den største selvfølgelighet. Det tyder på en dyp krise at man tyr til holocaustfornektere og revisjonister som sannhetsvitner. Av HANS RUSTAD.
 • Danmarks mest populære politiker. Dagbladet 24.02.2006. Naser Khader er muslim og er blitt Danmarks mest populære politiker etter karikaturstriden
 • Nytolking fungerer. Klassekampen 24.02.2006. Du hører ordet demokrati overalt i den arabiske verden nå, sier islamforsker Anne Sofie Roald.
 • Reinspikket rasisme. Klassekampen 22.02.2006. Dette er ondskap og har ingenting med kulturkamp å gjøre, sier religionshistoriker Lena Larsen om anklagene om islamisme fra Hege Storhaug. Larsen og Trond Ali Linstad svarer i dag Hege Storhaug.
 • Muslimer må ikke bli syndebukker. Aftenposten 22.02.2006. Selv om situasjonen ikke er sammenlignbar, er utfordringen i Norge nå å unngå at muslimer her blir syndebukker for den volden som blir utført mot norske interesser i islams navn. Av domprost i Oslo, Olav Dag Hauge og assisterende generalsekretær i Mellomkirkelig råd, Vebjørn L. Horsfjord.
 • Krigen mot islam. Klassekampen 21.02.2006. I kjølvannet av striden om karikaturtegningene stiller Klassekampen spørsmålet om en kulturkamp mot islam er på trappene i Norge.
 • Det gjelder ikke bare profettegningene. NRK 20.02.2006. Striden om profettegningene raser videre i den muslimske verden, men det blir mer og mer tydelig at de rasende demonstrantene egentlig reagerer på helt andre ting enn karikaturene. Av utenrikskommentator Jahn Otto Johansen.
 • Ikke vent for mye av dem. Aftenposten 20.02.2006. I debatten om tegningene av Muhammed er det en gruppe mennesker som har opptrådt på meget forutsigbart vis, de som kalles "intellektuelle". Av Pål Veiden, sosiolog, Høgskolen i Oslo.
 • Liberale holdninger til kvinner?. Aftenposten 20.02.2006. Aftenpostens Per A Christiansen hevder at "paven" for islamistene, Yusuf al-Qaradawi, har "relativt liberale synspunkter, blant annet når det gjelder kvinnens rolle". Av Hege Storhaug, HRS.
 • Fredsdirektøren og brannstifterne. Aftenposten 19.02.2006. Det er grunn til å spørre hva det innebærer å si at Huntington har mer rett i dag enn han hadde da han utformet sin "teori" for mer enn ti år siden. Ville Huntington hatt mindre "rett" dersom 11. september 2001 og karikaturstriden ikke hadde funnet sted? Av Torgeir Skorgen, Helge Vidar Holm, Hans Jakob Ågotnes. Alle fra UiB.
 • Karikatur og sensur. Dagbladet 18.02.2006. «Som man skjønner er striden om tegningene i Jyllands-Posten en gjenganger i utallige varianter.» AvBredo Berntsen, Statsviter og universitetsbibliotekar.
 • Det usmakelige. Dagbladet 18.02.2006. TEGNINGENE: Det har handlet om ytringsfrihet noen uker. Og hva har vi lært? Av Roy Jacobsen, forfatter.
 • Høybråten fyrte løs mot Frp. Magazinet 17.02.2006. KrF-leder Dagfinn Høybråten mener FrP-leder Carl I. Hagen og FrP-nestleder Siv Jensen spiller på innvandrerfrykt.
 • Vil ha islamsk institutt på Universitetet i Oslo. VG Nett 15.02.2006. Talsperson for Muslimsk Studentsamfunn, Awais Mushtaq, ønsker seg et eget islamsk institutt på Universitetet i Oslo.
 • 11 drept i nye Muhammed-opptøyer. Dagbladet 17.02.2006. Rasende demonstranter gikk fredag kveld til angrep på det italienske konsulatet i Libya.
 • Ytringer under press. Aftenposten 14.02.2006. BRER SEG. Muhammedstriden har allerede gjort rommet for den frie ytringen mindre. Nå er også EU rede til å stramme grepet om mediene. Politisk kommentar av Harald Stanghelle.
 • Danmarks Mister Islam. Dagbladet 12.02.2006. EN ISLAMSK STAT ER MÅLET. Abu Laban fortalte før munnkurven om sine drømmer for Danmark til Kristelig Dagblad: - Min visjon er en islamsk stat. Men ikke en lukket, fiendtlig versjon, men en stat med ytrings- og trosfrihet. Jeg er stolt av min religion. Men akkurat nå mangler vi eksperter på sharia-lovgivning, som uten å vike fra tekstene eller gå på kompromiss med religionen kan føre oss til en visjon for islam i det neste årtusenet.
 • Krigerprofet og religionsstifter. Aftenposten 10.02.2006. Hver tid og hver kultur har hatt sitt bilde av religionsstifteren Muhammed: I islamske land er han blitt fremhevet som det mest perfekte mennesket, mennesket som bør etterlignes i ett og alt.
 • Lukket dialog. Dagbladet 10.02.2006. Alt det gode kommer ovenfra, men under trykkes det på. Politisk kommentar av Marie Simonsen.
 • Retten til at gøre grin. Weekendavisen 10.02.2006. Interview. »Undskyld mig, er det i bund og grund ikke vores forbandede pligt at kritisere enhver form for terror, også når den søger sin legitimitet gennem påberåbelsen af islam?« Den franske filosof André Glucksmann om Muhammed-tegningerne.
 • Gi oss hverdagen tilbake. Aftenposten 10.02.2006. Vesten er truet av krig. På grunn av vår samfunnsform, vår makt og posisjon. Første bud er: Erkjenn situasjonen, fokuser, forbered folk, gi dem noe å tro på. Av Av Hans Rustad, redaktør for nettmagasinet www.document.no.
 • Handler Muhammed-bråket om politikk eller religion? VG Nett 10.02.2006. Er det Muhammed-karikaturene i seg selv som er årsaken til uro og opptøyer eller er det politiske krefter som står bak? Torkel Brekke er spesialist på forholdet mellom religion og politikk. Han svarer på dine spørsmål.
 • Frankrike vil innføre selektiv innvandring. Vårt Land 10.02.2006.  Vårt felles mål er klart: Å på nytt gi Frankrike et middel til å kontrollere innvandringen, slik at den blir en positiv faktor for vårt land, sa statsminister Dominique Villepin torsdag.
 • Her ble Muhammed-tegningene storpolitikk. Dagbladet 10.02.2006. Under dette møtet i Mekka ble de danske karikaturtegningene satt på den politiske dagsorden.
 • Derfor feirer vi Darwins fødselsdag. Dagbladet 10.02.2006. Charles Darwins fødselsdag den 12. februar feires verden rundt. Hvorfor er det så mye snakk om Darwin 120 år etter hans død? Er det fordi teoriene hans er forbundet med usikkerhet? Eller er det fordi evolusjonsbiologien er helt nødvendige for å forstå verden rundt oss? Eli K. Rueness, Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, UiO.
 • Like mye skyld? Dagbladet 10.02.2006. Jan Arild Snoen. Javel. En islamistisk imam fra København får tak i et bilde fra internett som viser en franskmann som deltar i en grisehylkonkurranse og drar på turne med påstander om at dette beviser de vantros fornærmelser mot Muhammed. Ansvaret for at han gjør dette skal altså deles av oss som er så ekstreme at vi forsvarer ytringsfriheten?
 • Selvbilde på spill. Dagbladet 10.02.2006. MUHAMMED: Framtida vil spørre seg hvordan krigsdeltakeren Norge, med store egeninteresser i Midtøsten, også kunne ha ambisjoner om å framstå som nøytral drivkraft for fred i samme region. Helge Ryggvik, Forsker, TIK-senteret.
 • Merker hets mot drosjesjåfører. VG 09.02.2006. SMS-aksjonen for boikott av muslimer har ikke rammet drosjene i Oslo-området, men Norges Taxiforbund frykter boikott når snøen forsvinner. Sjåfører andre steder har allerede fått merke hetsen.
 • Frankrike vil innføre selektiv innvandring. VG 09.02.2006. Høyt utdannede og studenter skal lettere kunne flytte til Frankrike. Samtidig vil det bli vanskeligere for innvandrere å få oppholdstillatelse gjennom familiegjenforening.
 • Drepte prest i Muhammed-protest. VG Nett 09.02.2006. 16-åring tiltalt for drapet. Tyrkiske myndigheter har tiltalt en 16 år gammel gutt for å ha skutt og drept på en italiensk katolsk prest.
 • Slik ble protestene iscenesatt. Aftenposten 09.02.2006. EN KAMPANJE. Protestene mot de tolv karikaturtegningene av profeten Muhammed skjedde ikke spontant. Mye tyder på at den internasjonale protesten delvis var iscenesatt av ytterliggående danske muslimer som nå har oppnådd så mye at de gjerne vil ha dialog. Mer enn noe er dette bildene man har elsket å hate. Av KJELL ARILD NILSEN / NTB.
 • Der gives intet kompromis om ytringsfriheden. Jyllands-Posten 08.02.2006. Af Ole Hasselbalch, professor, jur. dr., Humlebæk. Hvis den censur, der på talrige måder forsøges praktiseret i sagen om de 12 Muhammed-tegninger, krones med held, knækker tråden. For hvis pressen kan intimideres til ikke at skildre ting, den finder i det ene hjørne, hvordan kan vi andre så vide, om vi får besked på, hvad journalisterne hitter i det andet? Her gives altså intet kompromis. Enten har vi demokrati, eller også har vi ikke, skriver dagens kronikør.
 • Livsfarlige sensurkrav. Dagbladets blogg 08.02.2006. Mange av de muslimske innvandrerne er jo kommet hit for å unnslippe diktatur, meningstvang, kvinneundertrykkelse, medieensretting og fravær av økonomisk frihet.
  Jeg velger heller å tro at de langt fleste innvandrere foretrekker at ytringsfriheten består, selv om den noen ganger provoserer. Av Helge Øgrim.
 • Varsler debatt om integrering. Magazinet 08.02.2006. – Vi kan ikke late som at alt dette vil gå over når det blir ro på den internasjonale arenaen, sier parlamentarisk leder i FrP, Siv jensen.
 • Respekter muslimene! Aftenposten 08.02.2006. Av Lars Gule, studieleder, Senter for flerkulturelt og internasjonalt arbeid, Høgskolen i Oslo
 • Moderate i alle land - foren eder. Dagbladet 07.02.2006. ISLAM: Det er ikke nok med dialog. En dyp forsoningsprosess mellom vesten og muslimene er nødvendig, mener Thorbjørn Jagland, som oppfordrer til en sikkerhetskonferanse for Midtøsten. Thorbjørn Jagland, Stortingspresident.
 • Opptøyene bør vekke Europa. Magazinet 07.02.2006. Amerikansk islamekspert mener Europa trenger å innse hvilken trussel islam utgjør overfor vestlige verdier. Forfatteren Robert Spencer er grunnlegger av Jihad Watch.
 • «Europa er en ulydig horedatter som har krenket sin fars ære.» Dagbladet 06.02.2006. HVORFOR OPPFØRER FOLK seg slik de gjør i muslimske land? De vet ikke bedre. De har lært å hate Vesten. De har lært at det finnes bare én sannhet, og Muhammed er hans profet. De har lært at kritisk tenkning, det å stille spørsmål, å være ulydig, blir besvart med ørefik, stokker, utstøtelse, fengsling, tortur og til slutt drap. Med respekt og frykt holdes folket under kontroll. Det er det de har lært. Og det er det de demonstrerer nå. Av Shabana Rehman.
 • Tro og toleranse. nrk.no 06.02.2006. Dette er i grunnleggende forstand en politisk maktkamp, der hele den vestlige, liberale samfunnsform står mot det religiøse autokrati. Av utenriksmedarbeider Bjørn Hansen.
 • B. H. Hanssen og innvandringen. Dagbladet 05.02.2006. INNVANDRING: I Norge regnes det som upassende å forske på hvorvidt innvandrere totalt sett representerer et positivt bidrag til samfunnet. Likevel har det grodd fast et mantra om at Norge trenger den innvandringen vi får. Noen vil saktens ha mye mer. Av Tore Kjeilen, Redaktør, Encyclopaedia of the Orient.
 • Nynazister med drapstrusler mot norske muslimer. VG 05.02.2006. Høyreekstremister i Norge truer nå med krig mot muslimer. Islamsk Råd har fått frist til å beklage trusler mot Norge: Dette er siste e-posten, vi gir ikke flere advarsler, neste gang smeller det!
 • Hvad sagen drejer sig om. Jyllands-Posten 05.02.2006. Af RALF PITTELKOW. I SIN KERNE er sagen om Muhammed-tegningerne ret enkel. Den drejer sig om spørgsmålet: Skal vi indføre særlige indskrænkninger i den danske ytringsfrihed af hensyn til islam?
 • Ytringsfriheten er ikke absolutt. Kronikk i Aftenposten 04.02.2006. Ytringsfrihet for svake grupper. Jeg føler meg krenket og såret av at Jyllands-Posten og Magazinet valgte å trykke de tolv karikaturtegningene. Ytringsfriheten er ikke absolutt. Den er skapt for å beskytte svake grupper i samfunnet. I dag opplever disse gruppene i stigende grad krenkende ytringer, skriver Shoaib M. Sultan.
 • Fridom under ansvar. Dagbladet 04.02.2006. Det vi treng, er ein moralsk majoritet i samfunnet som praktiserer fridom under ansvar. Av Oddbjørn Leirvik, Førsteamanuensis.
 • Et forsvar for blasfemien. Dagbladet 04.02.2006. Hver gang det kreves innskrenkninger av særlig hensyn til religionen, må vi svare konsekvent med at nettopp alle former for kritikk av religion er en del ytringsfrihetens kjerne. Av Helge Rønning, Professor.
 • Vi vil ikke bøje os for trusler og vold. Sappho 03.02.2006. Bøjer vi os for disse krav -- ja, rækker vi den islamiske totalitarisme den mindste lillefinger i form af flere undskyldninger eller beklagelser -- har vi banet vejen for ufriheden. Eftergivenhed kan kun ende med, at ytringsfriheden bliver afskaffet, og at danskerne overgår til at være dhimmier, dvs. retsløse undersåtter, der er prisgivet de islamiske magthaveres forgodtbefindende. Af Lars Hedegaard og Katrine Winkel Holm.
 • Hanssen ser til Danmark. Dagbladet 03.02.2006. Den strengeste innvandringspolitikken i Skandinavia førte raskt til store endringer.
 • Ytringsfrihet til å såre. Dagbladet 01.02.2006. Redaktøren av Magazinet har - i likhet med mange andre kristne - kritisert norske medier for slike overtramp, og fått til svar at vi har jo ytringsfrihet her i landet. Da blir det i beste fall å dobbeltkommunisere å bruke det samme forsvaret når man selv sårer andre menneskers religiøse følelser. Av Nils-Petter Enstad.
 • Myten om det frigjorte mennesket. Dagbladet 31.01.2006. Det er feil at vår egen art har frigjort seg fra evolusjonen, og at dyr har tilpasset seg miljøet gjennom stereotypisk atferd, slik Markus Lindholm hevder. Av Ivar Mysterud Førsteamanuensis i biologi, Iver Mysterud Dr. philos i biologi, Tore Slagsvold Professor i biologi.
 • PST og «våre nye landsmenn». Dagbladet 31.01.2006. For noen dager siden kom en «gladmelding» fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ved etatens sjef, Jørn Holme: Den nye, og mest truende, kilden til terrorisme finnes nå i gruppen annen- og tredjegenerasjons innvandrere. Av Kjell Horn, Leder i Organisasjonen mot politisk overvåking.
 • Vi er brik i et storpolitisk spil. Berlingske Tidende 31.01.2006. Muhammed-tegningerne er en del af et storpolitisk spil, der handler om konfrontationen mellem vesten og den arabiske verden, siger Mellemøst-ekspert.
 • Der er ikke noget at undskylde. Berlingske Tidende 30.01.2006. - Ja til dialog, nej til undskyldning. Der er ikke noget at undskylde. Det vil være et knæfald for fundamentalismen, siger Naser Khader.

 • Fundamentalt. Dagbladet 29.01.2006. Kommentar av Simen Ekern. «ANNENGENERASJONS innvandrere utgjør en terrortrussel mot Norge», kunne sjefen for politiets sikkerhetstjeneste Jørn Holme fortelle tidligere denne uka. Han mente det nok godt.
 • Tid for nytenkning i Midtøsten. Kronikk i Aftenposten 28.01.2006. Palestinerne er ikke islamske fundamentalister. De er drevet i armene på fundamentalister på grunn av undertrykkelse og sosial elendighet. Av Leder av Stortingets utenrikskomite, THORBJØRN JAGLAND.
 • Leve ytringsfriheten! Dagbladet 28.01.2006. DANMARK: I desember skrev vi, 12 forfattere, et åpent brev til offentligheten om den behandling mennesker av utenlandsk opprinnelse er utsatt for i Danmark. Vi oppfordret borgerne i Danmark til på demokratisk vis å ta stilling og ta avstand fra diskriminering og snikende umenneskelighet.
 • Nei til muslimer på vidda. Dagbladet 28.01.2006. Blir naturopplevelsen dårligere av å møte innvandrere på fjellet eller i skiløypa? Debatten raser blant friluftsfolket.
 • Mohammed-brevet Norge ikke skulle se. Dagbladet 26.01.2006. UD ber sine ambassader beklage Mohammed-bildene. Men ikke snakke høyt om det til norsk presse.
 • Tore i koret. Dagbladet 25.01.2006. I en nasjon med økt innvandring og store porsjoner fremmedfrykt er det potensielt farlig å bidra til at kategorien «alminnelig norsk» blir et spørsmål om biologisk slektskap og «røtter». Av Trine Annfelt, Institutt for tverrfaglige kulturstudier NTNU.
 • Kirken er intellektuelt uredelig. Kronikk i Aftenposten 22.01.2006. KONFLIKT, IKKE HARMONI. Mange teologer hevder at kristendommen er forenlig med moderne verdier. Men det er ikke full overensstemmelse mellom Den norske kirkes lære og menneskerettigheter og likestilling. Kirkens verdier er ofte irrelevante for dagens samfunn. Av Dr. art., tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund, LARS GULE.
 • Det autoritære Sverige og innvandringen. Berlingske Tidende 21.01.2006 (oversatt til norsk). Den svenske elite vil for alt i verden forhindre at den danske debatt springer over Øresud og gir den svenske befolkning ”gode ideer”.
 • Avis og imamer går i samarbejde om fred. Berlingske Tidende 21.01.2006. Både Jyllands-Posten og avisens skarpeste kritikere blandt fremtrædende imamer har indledt samarbejde for at bilægge striden om profet-tegningerne.
 • Ytringsfrihetens begrensninger. Morgenbladet 20.01.2006. Ytringsfriheten er lite verdt om ikke alle samfunnets røster får tilgang til mediene. Problemet er at venstreradikalerne for lengst har definert det politisk korrekte mediebildet. Christian Tybring-Gjedde, Stortingsrepresentant Oslo FrP og Terje Lauritzsen jr., Styremedlem Oslo FrP.
 • Jødehat, anmeldt av Lasse Midttun i Morgenbladet 20.01.2006. Men heldigvis slutter historien godt, gjør den ikke? Nå kan jødene endelig stole på oss eller hva? Da Hitler skjøt seg i bunkeren, forsvant endelig jødehatet, hva? Selvsagt ikke. [...] I Europa har jøder i Frankrike og Storbritannia rapportert om en eksplosiv vekst i jødehatet, riktignok med utspring i arabiske miljøer, men ikke begrenset til dem.
 • Befolkningsgapet øker. Vårt Land 20.01.2006. Verden opplever et dramatisk økende skille: Mens befolkningsveksten i rike land vil stanse nesten helt opp innen 2050, fortsetter en faretruende folkevekst i mange fattige land.
 • SOS Rasisme og Dagens Næringsliv. SOS Rasisme 17.01.2006. Organisasjonen svarer på kritikk som er fremkommet i en reportasje i DN.
 • Omstridt mulla for retten i London. Magazinet 17.01.2006. Storbritannias høyest profilerte muslimske predikant er nå stilt for retten og kan bli sperret inne på livstid.
 • Frykter biologisk angrep på Vesten. Magazinet 17.01.2006. Et terrorangrep med masseødeleggelsesvåpen mot et vestlig land er uunngåelig, sier en amerikansk terrorekspert.
 • Indonesia ønsker mer hjelp mot terrorismen. Magazinet 17.01.2006. Muslimsk terrorisme øker mot kristne og vestlige mål i Sørøst-Asia. Indonesias president mener at et bedre regionalt samarbeid er nødvendig.
 • Bok om Osama bin Laden på norsk. Magazinet 17.01.2006. Forlaget mener boken vil gi et bilde av Osama bin Laden som en humanistisk terrorist med sans for familieverdier.
 • Den store stillheten. Dagbladet 15.01.2006. SV-segmentet i norsk offentlighet er undertrykkende og autoritært. Av lektor Einar Kr. Steffenak.
 • Danska samhället är inpyrt av islamofobi. Aftonbladet 15.01.2006 (leder). Vårt lilla grannland är Västeuropas mest fördomsfulla, bigotta och inskränkta nation.
 • Muhammed som muslimer ser ham. Berlingske Tidende, 14.01.2006. Forfatteren Kåre Bluitgen fortæller den rene, utilslørede historie om profeten, krigeren og ægtemanden Muhammed i en ny bog.
 • Utsteder "fatwa" mot danske muslimer. Magazinet 14.01.2006. "Vi ber djevelen straffe hver en løgnaktig muslim som reiser rundt med falske budskap om den danske nasjon," skriver Ekstra Bladet på lederplass.
 • Assimilation. Jyllands-Posten 14.01.2006. Af Hans Hauge. DET ER MED integration som med vejret: Alle taler om det, men ingen kan gøre noget ved det.
 • Ekteskap og integrasjon. Lederartikkel, Aftenposten, 13.01.2006. NYE TALL FRA Statistisk sentralbyrå, etter bestilling fra organisasjonen Human Rights Service, viser en vedvarende og faktisk økende tendens: Innvandrere inngår hovedsakelig ekteskap med menn eller kvinner fra landet deres familie kom fra. [...] I svært mange folkegrupper som har funnet seg et nytt land, er det sterke krefter som egentlig ikke ønsker integrasjon, de vil ikke "skikk følge eller land fly" som det heter i ordtaket. Henteekteskap er et eksempel på dette. Det kan føre til at demokratiske idealer som aktivt borgerskap, nasjonal enhet og ikke minst like rettigheter blir utsatt for kraftige påkjenninger. Dette er utfordringer som må tas på alvor og ikke skyves under et politisk tåketeppe.
 • Verdensmester i inkludering? Morgenbladet 13.01.2006. Et lite ord som ingen nyankommen innvandrer eller flyktning er blitt møtt med i Norge på mange, mange år. Kanskje både Hansen og Kaldheim i kor rett og slett skulle øve på å si velkommen? Av Henrik Lunde, informasjonsleder Antirasistisk Senter.
 • Integreringen trenger ny kurs. Kronikk, Aftenposten, 12.01.2006. De politiske signalene er krystallklare gjennom opprettelsen av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Kursen til integreringsskuta, som har fått stempelet "fiasko" både i Norge og andre europeiske land, skal legges om. Arbeid og integrering knyttes tettere sammen enn noen gang. Av HEGE STORHAUG, Menneskerettsgruppen Human Rights Service.
 • Emmanuel Levinas - et 100-årsminne. Dagbladet 12.01.2006. Når Levinas, filosofi er blitt kalt «filosofien for den postmoderne æra», er det fordi den har håp til dem som har mistet troen på vitenskap og erkjennelse. Av Asbjørn Aarnes, Professor dr.philos.
 • Konflikt eller dialog? Dagbladet 12.01.2006. RELIGIONSDIALOG: Vi må fokusere på liberale reformkrefter i islam og kristendom - sjølv om det er dei konservative kreftane som er på offensiven. Av Oddbjørn Leirvik, Førsteamanuensis i interreligiøse studiar.
 • Islam. Tradisjon, fundamentalisme og reform. Islam.no 11.01.2006. Kari Vogts nye bok om islam er ikke for nybegynnere, men inneholder et vell av kunnskap og materiale for de som ønsker å lære litt mer. Anmeldt av Shoaib Sultan.
 • «Ta deg sammen!» Dagbladet 11.01.2006. PERSONLIG ANSVAR: Det å stille krav til et menneske, er å tro på at det finnes evner og ansvar hos vedkommende. Av Bjørn Eggen, Cand. Mag.
 • Hvem utfordrer islam? Magazinet 10.01.2006. Det er jo ingen tvil om at millioner av muslimer har forandret bildet av Europa og det moderne samfunnet som nå stadig blir mer flerkulturelt. I denne situasjonen må naturligvis muslimer behandles med full respekt og gis samme muligheter som øvrige samfunnsborgere. Fremmedhat bør vi motarbeide på alle mulige måter. Derimot finnes det ingenting som sier at islam eller muslimer ikke må kritiseres. Av Ulf Ekman.
 • Da man veg for totalitarismen. Jyllands-Posten 08.01.2006. Hvis Salman Rushdie havde udgivet sin roman "De sataniske vers" i dagens Danmark, ville han være blevet mødt med voldsom fordømmelse fra kredse i samfundet. Af Ralf Pittelkow.
 • «Et forrået og kynisk menneskesyn» Dagbladet 07.01.2006. Hvorfor er tonen og politikken blitt som den er i Danmark? Hvorfor er dansk innvandring så omstridt? Og hva skiller Danmark fra Norge i denne sammenhengen? Kronikkforfatteren har bakgrunn fra Krogerup Højskole. Av Magnus Breder Birkenes, Student ved Universitetet i Oslo.
 • Tyske muslimer raser mot holdnings-test. Dagbladet 06.01.2006. Må svare på 30 spørsmål for å bli tysk statsborger. Her er testen.
 • Raselære. forskning.no 05.01.2006. Etter min mening, er det derfor bare én vei å gå. Vi må erkjenne, akseptere og respektere de forskjeller som finnes mellom folk - og ikke feie dem under teppet. Der kan de nemlig ligge og mugne og gjære. Av fagredaktør Erik Tunstad.
 • Billig solidaritet. Dagbladet 05.01.2006. SOLIDARITET: Lar også Sv og venstresiden seg styre av en rå og korttenkt egeninteresse? Av Steinar Lem, Talsperson, Framtiden i våre hender.
 • Islamismen isolerar. Sydsvenskan 02.01.2006. Svenskars rädsla att framstå som islamofobiska har inneburit att islamister oemotsagda kunnat träda fram som representanter för alla muslimer. Detta är problematiskt, eftersom islamister uppmanar muslimer att på olika sätt ta avstånd från majoritetssamhället. Det skriver Aje Carlbom, forskare vid Malmö högskola.

 

Medieklipp for andre halvår 2005 finnes her >>>

 

Medieklipp for perioden 1996 - juni 2005 finnes her >>>

 

Artikler du savner i ovenstående liste? Vi kan kontaktes via epostadressen postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') .