Header image  
Culture, politics, science, philosophy  
  [ Tilbake ]
 
 

 

Denne siden inneholder bakgrunnsinformasjon knyttet til vår kontakt med Basim Ghozlan sommeren 2005, samt materiale som ble innsamlet under arbeidet med en kronikk om Terrorteologi i Det Islamske Forbundet.

Vi har dessuten samlet inn bakgrunnsinformasjon om Yusuf al-Qaradawi, som er en viktig premissleverandør for Ghozlan. Se også Qaradawis fatwaer om menns rett til å slå sine hustruer.

 

Vår dialog med Ghozlan sommeren 2005

Merknad lagt inn fredag 8. juli, dagen etter at London ble rammet av islamistisk terror. HonestThinking ønsker å gjøre sine lesere oppmerksomme på følgende to saker:

Presisering:
I det nedenstående stiller HonestThinking.org spørsmålstegn ved Basim Ghozlans uttalelser vedrørende terrorkrigføring i Palestina/Israel og Irak. Vi finner imidlertid ingen grunn til å stille det minste spørsmålstegn ved Ghozlans eller Islamsk Råd Norges tydelige fordømmelse av torsdagens terroraksjon i London. Vi minner om at al-Qaida-terroren fordømmes massivt i islamske miljøer, også i den moderate salafi-islamistiske bevegelsen (typisk representert ved Det muslimske brorskap) som vel Ghozlan og Det islamske forbundet kan sies å representere. Gleden over IRNs og Ghozlans tydelige fordømmelse av al-Qaida terroren står imidlertid ikke i veien for vår soleklare fordømmelse av islamistisk terror i Irak og Palestina.

Følgende ble kunngjort 5. juli:

Det er en glede for oss i HonestThinking.org å kunngjøre at vi har innledet en dialog med forstanderen i Det islamske forbundet, Basim Ghozlan.

Vi er enige om grunnleggende premisser for vår dialog: Vi ønsker en diskurs preget av ærlighet og respekt! Vi er ikke ute etter å karikere vår opponent, eller å nøre opp under falske fiendebilder, men snarere å avsløre skinnuenigheter og å identifisere reelle uenigheter. Vi håper med dette å utvikle bedre forståelse av hverandre, og å legge grunnen for en mer fruktbar debatt.

Vårt utgangspunkt for dialog er i seg selv en utfordring. HonestThinking.org har, ved redaktør Jens Tomas Anfindsen, i flere artikler rettet skarp kritikk mot Det islamske forbundet og Basim Ghozlan; Terrorteologi i Det islamske forbundet, Holdes vi for narr?, Vanskelig dialog mellom Kirken og islam, og senest, Taler Basim Ghozlan med spaltet tunge? Ghozlan har uttalt overfor oss at han opplever denne kritikken som urettmessig, og at den inneholder faktiske feil. Vi, på vår side, har utfordret Ghozlan til å imøtegå vår kritikk. Partene er nå blitt enige om at vi som et første skritt i en dialogisk debatt, vil la Basim Ghozlans offisielle motsvar, som nå er under utarbeidelse, bli publisert på vår forside.

 

 

Ghozlan om selvmordsbombere og Israel

 

I hele debatten om selvmordsbombere (2004-05) (se komplett oversikt over debatten på Leirviks ”Interreligiøse nyheiter”) har Basim Ghozlan forsøkt å skape inntrykk av at han fordømmer selvmordsangrep mot uskyldige sivile, men støtter slike angrep mot jødiske settlere (her underforstås da at settlere ikke er uskyldige sivile). Imidlertid, i kronikken "Terrorteologi i Det Islamske Forbundet" presenterte HonestThinking.org, ved undertegnede, materiale som kastet alvorlig tvil over troverdigheten av Ghozlans utsagn på dette området. Jeg anklaget Ghozlan for å bruke begrepet ”settlere” på en slik måte at det omfavner alle jøder som deltar i opprettholdelsen av staten Israel, og slik at disse regnes som legetime mål for væpnet jihad. Jeg hevdet videre at ”det er naturlig å anta” at Ghozlan støtter Yussuf al-Qaradawis fatwaer som definerer alle voksne israelere som ”stridende” og ”okkupanter”, og som legetime mål for væpnet jihad. Disse anklagene er alvorlige, og, forutsatt at de er korrekte, viser de (1) at Ghozlan har opptrådt urederlig og manipulerende, og (2) at Norge har en muslimsk religiøs leder som støtter jihad i form av terror og vold mot sivile jøder i Palestina. Påstandene er ikke blitt dementert.

 

I det følgende fremlegger HonestThinking.org materiale som beviser, hinsides rimelig tvil, at mine påstander referert ovenfor er korrekte, og at punktene (1-2) er oppfylt. Bevisførelsen er dels basert på en indisiekjede, dels på eksplisitt evidens.

 

Indisiekjeden baserer seg på at (1) Ghozlan har uttalt seg til støtte for palestinske selvmordsbombere og til støtte for palestinske terrororganisasjoner; (2) at Ghozlan gjennomgående og overalt gir uttrykk for at han betrakter den jødiske staten Israel som en okkupant; (3) at Ghozlan betrakter den muslimske rettslærde Yussuf al-Qaradawi som en betydelig autoritet, samtidig som Qaradawi er en islamist som er beryktet nettopp for sin sterke oppfordring til selvmordsaksjoner mot Israel. Videre (4) har Ghozlan uttalt seg i støttende ordelag om Det europeiske fatwarådet, en organisasjon som ledes av Qaradawi og som i 2003 utstedte en fatwa som detaljert definerer alle voksne israelere (unntatt militærnektere) som ”okkupanter” og ”stridende”. Hele denne indisiekjeden underbygger min anklage om at når Ghozlan sier han kun støtter selvmordsangrep mot ”settlere”, men fordømmer angrep mot ”uskyldige sivile”, så må dette forstås på bakgrunn av at Ghozlan ikke regner voksne israelere (unntatt militærnektere) som uskyldige sivile, men som okkupanter og settlere.

 

Videre finnes det eksplisitt evidens for at Ghozlan står for akkurat det som disse indisiene indikerer. I en artikkel sier Ghozlan at ” Når israelere kommer fra langtvekkistan for å okkupere, er det meget aktuelt å ofre liv for å bekjempe dem.” Altså betrakter han israelere som okkupanter det er legitimt å bekjempe. Videre, i diskusjon med Robert Levin sier han, “Selvfølgelig finnes det uskyldige i Israel, som blant annet barn og de som nekter å tjene i militære.”  Dette siste utsagnet etablerer hinsides rimelig tvil at det forholder seg akkurat slik jeg har sagt, nemlig at Ghozlan faktisk støtter væpnet kamp mot Israel (ikke bare settlere), og at han ikke betrakter voksne israelere (unntatt militærnektere) som uskyldige sivile.

 

Så mine påstander om Ghozlans holdning til vold og terror er ikke bare løse antagelser, de er solid dokumentert. Påstandene er blitt offentlig fremsatt i tre artikler: (1) Terrorteologi i Det Islamske Forbundet, (2) Holdes vi for narr? og (3) Vanskelig samarbeid mellom kirken og islam. Det Islamske Forbundet, hvor Ghozlan er forstander, har ikke dementert eller imøtegått mine påstander med ett eneste ord!

 

Se ellers Ghozlans artikkel Selvmordsaksjoner i fokus. En arabisk oversettelse av denne ligger hos Al-Jazeera.

 

I et diskusjonsforum tilknyttet denne artikkelen blir det innvendt at Hamas’ aksjoner primært rammer sivile og at det er misbruk av islam å oppfordre folk til selvmordsaksjoner. Basim Ghozlan svarer med å forsvare Hamas’ aksjoner.

 

I dette diskusjonsinnlegget hevder Ghozlan at etableringen av staten Israel kan sammenlignes med situasjonen man ville hatt dersom sigøynere masseimmigrerte til Akershus, opprettet sin egen stat der, og fordrev nordmennene som bodde der.

I en diskusjon som har tittelen ”Israel er noe dritt”, hevder ”sint gutt” følgende om israelere:

de bare terroriserer og ødelegger og tar ikke hensyn til andre folks liv og rettigheter. Israelerne kan bare gå og henge seg, de har ingen rett til å bo der de bor!  alle israelske barn blir sikkert oppfordret til hat mot muslimer i de religiøse stundene på skolen.... dessuten har de sånn tragisk ting på hodet......

Lederen for diskusjonsforumet regnet innlegget som rasistisk og ville utestenge debattanten fra forumet. Men Basim Ghozlan mente noe annet:

For min del ser jeg ikke på innlegget som rasistisk. Han prater jo om en politisk retning og ikke om en rase eller om en religion. Jeg ser derfor ikke noe galt i dette. At gutten er sint har han all grunn til å være. Jeg er ikke mindre sint enn ham :-)
Wassalam.
Basim

En leder for et norsk trossamfunn, en av de mest profilerte muslimske lederne i Norge, Basim Ghozlan, ser altså ikke noe galt i disse utsagnene:

 

  1. Israelerne kan bare gå å henge seg.
  2. Israelerne har ingen rett til å bo der de bor. 
  3. Alle israelske barn blir sikkert oppfordret til hat mot muslimer i de religiøse stundene på skolen.
  4. Dessuten har de [israelerne] sånn tragisk ting på hodet.

Se forøvrig denne pressemeldingen der Islamsk Råd Norge gjør det helt klart at de ikke vil ta avstand fra Ghozlans uttalelser om selvmordsbombere.

 

Ghozlans utsagn om Qaradawi

Nedenfor lenker HonestThinkning til artikler hvor Ghozlan omtaler Qaradawi. Ingen av disse artiklene har noen direkte tilknytning til fatwaer om selvmordsbombere, men angis her for å vise hvordan Ghozlan og DIF anvender Qaradawi som en religiøs autoritet.

 

I denne artikkelen forsvarer Ghozlan “den kjente og høyt respekterte Yusuf al-Qaradawi” mot kritikk fra al-Kubaisi.

 

I denne artikkelen omtaler Ghozlan en fatwa som forbyr tyveri og som er utstedt  av ”Shaykh Yousuf Alqaradawi, en av vår tids største islamske lærde”.

 

I denne artikkelen forteller Ghozlan, helt korrekt (!), at ”Shaykh Yousuf Alqaradawi, en av de fremste lærde i den muslimske verden” fordømmer Al-Qaida terroren.

 

I denne artikkelen kan Ghozlan fortelle at ” Shaykh Qaradawi (en av de fremste lærde i den muslimske verden) oppfordret muslimene blant annet å gi blod til de sårede” etter World Trade Center angrepet.

DIFs nettsider har et forum som kalles Spørsmål og svar, hvor DIF svarer på spørsmål knyttet til hva som er tillatt og forbudt i islam. Hele 12 av DIFs svar refererer til Qaradawis rettsuttalelser, fem av disse er skrevet av Ghozlan. For å se disse artiklene kan du gjøre som følger: (1) gå inn på DIFs avansert søk, og (2) skriv inn "qaradawi" som søkeord under "søk i spørsmål og svar".

 

Data innsamlet av Jens Tomas Anfindsen, redaktør, HonestThinking.org